ทดลองเรียนฟรี!!

EP.1 A-Level ฟิสิกส์ เล่ม 2 Physics

คอร์ส : A-Level ฟิสิกส์ เล่ม 2
สอนโดย: อาจารย์พงษ์กิจ เอกวิทยาเวชนุกูล (อ.เอ)
เนื้อหา 43 วีดีโอ
เรียนได้ 180 วัน

ดูรายละเอียดคอร์สนี้

บทเรียนฟรี
EP.10 A-Level T2
คอร์ส : คอร์ส BORN TO BE ENGINEER

คอร์สBORN TO BE ENGINEER | 183 Video | 180 วัน

0 25,000 ฿ / 1 คน

ทดลองเรียนฟรี!!
ค่าสัมบูรณ์
คอร์ส : ทดสอบ

อาจารย์พงษ์กิจ เอกวิทยาเวชนุกูล (อ.เอ) | 10 Video | 180 วัน

0 0 ฿ / คน

ทดลองเรียนฟรี!!
Adjective
คอร์ส : ทดสอบ

อาจารย์พงษ์กิจ เอกวิทยาเวชนุกูล (อ.เอ) | 10 Video | 180 วัน

0 0 ฿ / คน

ทดลองเรียนฟรี!!
เซลล์
คอร์ส : ทดสอบ

อาจารย์พงษ์กิจ เอกวิทยาเวชนุกูล (อ.เอ) | 10 Video | 180 วัน

0 0 ฿ / คน

ทดลองเรียนฟรี!!
EP.1 เลขยกกำลัง
คอร์ส : ทดสอบ

อาจารย์พงษ์กิจ เอกวิทยาเวชนุกูล (อ.เอ) | 10 Video | 180 วัน

0 0 ฿ / คน

ทดลองเรียนฟรี!!
EP.4 เลขยกกำลัง
คอร์ส : ทดสอบ

อาจารย์พงษ์กิจ เอกวิทยาเวชนุกูล (อ.เอ) | 10 Video | 180 วัน

0 0 ฿ / คน

ทดลองเรียนฟรี!!
การศึกษาชีววิทยา
คอร์ส : ทดสอบ

อาจารย์พงษ์กิจ เอกวิทยาเวชนุกูล (อ.เอ) | 10 Video | 180 วัน

0 0 ฿ / คน

ทดลองเรียนฟรี!!
ภาษาไทย
คอร์ส : ทดสอบ

อาจารย์พงษ์กิจ เอกวิทยาเวชนุกูล (อ.เอ) | 10 Video | 180 วัน

0 0 ฿ / คน

ทดลองเรียนฟรี!!
เซลล์ของสิ่งมีชีวิต
คอร์ส : ทดสอบ

อาจารย์พงษ์กิจ เอกวิทยาเวชนุกูล (อ.เอ) | 10 Video | 180 วัน

0 0 ฿ / คน

ทดลองเรียนฟรี!!
คำมูล คำประสม
คอร์ส : ทดสอบ

อาจารย์พงษ์กิจ เอกวิทยาเวชนุกูล (อ.เอ) | 10 Video | 180 วัน

0 0 ฿ / คน

ทดลองเรียนฟรี!!
Adjective
คอร์ส : ทดสอบ

อาจารย์พงษ์กิจ เอกวิทยาเวชนุกูล (อ.เอ) | 10 Video | 180 วัน

0 0 ฿ / คน

ทดลองเรียนฟรี!!
EP.1 ข้อสอบฟิสิกส์ A-Level
คอร์ส : New A-Level ฟิสิกส์ เล่ม7

อาจารย์พงษ์กิจ เอกวิทยาเวชนุกูล (อ.เอ) | 14 Video | 180 วัน

0 2,800 ฿ / 1 คน

ทดลองเรียนฟรี!!
EP.1 ข้อสอบคณิต A-Level
คอร์ส : New A-Level คณิต เล่ม7

อาจารย์พงษ์กิจ เอกวิทยาเวชนุกูล (อ.เอ) | 14 Video | 180 วัน

2,600 2,500 ฿ / 1 คน

ทดลองเรียนฟรี!!
EP.1 ข้อสอบปี 2558
คอร์ส : New A-Level เคมี เล่ม2

อาจารย์วรพงษ์ พูลสวัสดิ์ (อ.หวาน) | 23 Video | 180 วัน

3,500 2,500 ฿ / 1 คน

ทดลองเรียนฟรี!!
EP.1 ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม (P.1-4)
คอร์ส : New A-level สังคม เล่ม 2

อาจารย์สุรศักดิ์ ชะวะวุฒโท (อ.ออฟ) | 13 Video | 180 วัน

0 1,700 ฿ / 1 คน

ทดลองเรียนฟรี!!
EP.1 คำ ความหมาย และการสรรใช้คำ (P.1-13)
คอร์ส : New A-level ไทย เล่ม 2

อาจารย์สมใจ อินทะชัย (อ.เอย) | 16 Video | 180 วัน

2,800 2,500 ฿ / 1 คน

ทดลองเรียนฟรี!!
01 บทนำ
คอร์ส : คอร์ส จ่าอากาศ / จ่าทหารเรือ / นายสิบ

คอร์ส จ่าอากาศ | 182 Video | 180 วัน

23,500 16,000 ฿ / 1 คน

ทดลองเรียนฟรี!!
EP.1 Prefix-Root
คอร์ส : คอร์ส จ่าอากาศ / จ่าทหารเรือ / นายสิบ

คอร์ส จ่าอากาศ | 182 Video | 180 วัน

23,500 16,000 ฿ / 1 คน

ทดลองเรียนฟรี!!
EP.1 ไฟฟ้า
คอร์ส : SC3021 (วิทยาศาสตร์ ม.3 เทอม 2 เล่ม 1)

อาจารย์เอกอักษรา มะสะ (อ.ต้นกล้า) | 13 Video | 180 วัน

0 1,200 ฿ / 1 คน

ทดลองเรียนฟรี!!
EP.1 สารละลาย
คอร์ส : SC2011 (วิทยาศาสตร์ ม.2 เทอม1 เล่ม1)

อาจารย์เอกอักษรา มะสะ (อ.ต้นกล้า) | 11 Video | 180 วัน

0 1,200 ฿ / 1 คน

ทดลองเรียนฟรี!!
EP.1 ระบบร่างกาย
คอร์ส : SC2011 (วิทยาศาสตร์ ม.2 เทอม1 เล่ม1)

อาจารย์เอกอักษรา มะสะ (อ.ต้นกล้า) | 11 Video | 180 วัน

0 1,200 ฿ / 1 คน

ทดลองเรียนฟรี!!
EP.1 สารรอบตัว
คอร์ส : SC1011 (วิทยาศาสตร์ ม.1 เทอม 1 เล่ม 1)

อาจารย์เอกอักษรา มะสะ (อ.ต้นกล้า) | 12 Video | 180 วัน

0 1,600 ฿ / 1 คน

ทดลองเรียนฟรี!!
01 Social
คอร์ส : คอร์ส จ่าอากาศ / จ่าทหารเรือ / นายสิบ

คอร์ส จ่าอากาศ | 182 Video | 180 วัน

23,500 16,000 ฿ / 1 คน

ทดลองเรียนฟรี!!
01 Thai
คอร์ส : คอร์ส จ่าอากาศ / จ่าทหารเรือ / นายสิบ

คอร์ส จ่าอากาศ | 182 Video | 180 วัน

23,500 16,000 ฿ / 1 คน

ทดลองเรียนฟรี!!
01 01 Unit 1 Present Tense Unit 2 Past Tense
คอร์ส : คอร์ส จ่าอากาศ / จ่าทหารเรือ / นายสิบ

คอร์ส จ่าอากาศ | 182 Video | 180 วัน

23,500 16,000 ฿ / 1 คน

ทดลองเรียนฟรี!!
01 M500 เลขยกกำลังขั้นเทพ
คอร์ส : คอร์ส จ่าอากาศ / จ่าทหารเรือ / นายสิบ

คอร์ส จ่าอากาศ | 182 Video | 180 วัน

23,500 16,000 ฿ / 1 คน

ทดลองเรียนฟรี!!
EP.1 เรขาคณิตวิเคราะห์+ภาคตัดกรวย
คอร์ส : คอร์ส จ่าอากาศ / จ่าทหารเรือ / นายสิบ

คอร์ส จ่าอากาศ | 182 Video | 180 วัน

23,500 16,000 ฿ / 1 คน

ทดลองเรียนฟรี!!
EP.1 เซต
คอร์ส : คอร์ส จ่าอากาศ / จ่าทหารเรือ / นายสิบ

คอร์ส จ่าอากาศ | 182 Video | 180 วัน

23,500 16,000 ฿ / 1 คน

ทดลองเรียนฟรี!!
EP.1 แรง กฎนิวตัน โมเมนตัม
คอร์ส : คอร์ส จ่าอากาศ / จ่าทหารเรือ / นายสิบ

คอร์ส จ่าอากาศ | 182 Video | 180 วัน

23,500 16,000 ฿ / 1 คน

ทดลองเรียนฟรี!!
01 A-Level ชีวะ เล่ม 2
คอร์ส : A-Level ชีวะ เล่ม 2

อาจารย์บงกชชนก ด่านรุ่งเจริญ (อ.โม) | 3 Video | 180 วัน

0 700 ฿ / 1 คน

ทดลองเรียนฟรี!!
EP.1 A-Level ชีวะ เล่ม 1
คอร์ส : A-Level ชีวะ เล่ม 1

อาจารย์สุรกฤษฏิ์ สุขสกุล (อ.ไมค์) | 20 Video | 180 วัน

0 1,100 ฿ / 1 คน

ทดลองเรียนฟรี!!
EP.1 ลักษณะของภาษา
คอร์ส : T4011 (ภาษาไทย ม.4 เทอม 1 เล่ม 1)

อาจารย์สมใจ อินทะชัย (อ.เอย) | 4 Video | 180 วัน

0 400 ฿ / 1 คน

ทดลองเรียนฟรี!!
EP.1 ศิลปะการประพันธ์ในวรรณคดีไทย
คอร์ส : T2011 (ภาษาไทย ม.2 เทอม 1 เล่ม 1)

อาจารย์สมใจ อินทะชัย (อ.เอย) | 4 Video | 180 วัน

0 400 ฿ / 1 คน

ทดลองเรียนฟรี!!
EP.1 ภูมิศาสตร์และเศรษฐกิจเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ภูมิศาสตร์และเศรษฐกิจเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
คอร์ส : S6001 (สังคมศึกษา ม.6 เล่ม 1)

อาจารย์ลัทธพล ยิ้มละมัย (อ.ทรัมเป็ท) | 7 Video | 180 วัน

0 300 ฿ / 1 คน

ทดลองเรียนฟรี!!
EP.1 กฎหมายในชีวิตประจำวัน
คอร์ส : S4001 (สังคมศึกษา ม.4 เล่ม 1)

อาจารย์ลัทธพล ยิ้มละมัย (อ.ทรัมเป็ท) | 9 Video | 180 วัน

0 500 ฿ / 1 คน

ทดลองเรียนฟรี!!
01 P4021 ฟิสิกส์ ม.4 เทอม 2
คอร์ส : แพ็คเกจ นายสิบตำรวจ

คอร์ส นายสิบตำรวจ | 156 Video | 180 วัน

23,700 13,000 ฿ / 1 คน

ทดลองเรียนฟรี!!
01 P4011 ฟิสิกส์
คอร์ส : แพ็คเกจ นายสิบตำรวจ

คอร์ส นายสิบตำรวจ | 156 Video | 180 วัน

23,700 13,000 ฿ / 1 คน

ทดลองเรียนฟรี!!
01 M4021 คณิตศาสตร์
คอร์ส : แพ็คเกจ นายสิบตำรวจ

คอร์ส นายสิบตำรวจ | 156 Video | 180 วัน

23,700 13,000 ฿ / 1 คน

ทดลองเรียนฟรี!!
01 เซต
คอร์ส : แพ็คเกจ นายสิบตำรวจ

คอร์ส นายสิบตำรวจ | 156 Video | 180 วัน

23,700 13,000 ฿ / 1 คน

ทดลองเรียนฟรี!!
01 Unit 1 (P.3-10)
คอร์ส : E5021 (ภาษาอังกฤษ ม.5 เทอม 2 เล่ม 1)

อาจารย์นิภาพร คำหาญพล (อ.อีฟ) | 17 Video | 180 วัน

2,300 2,200 ฿ / 1 คน

ทดลองเรียนฟรี!!
EP.1 งานและพลังงาน
คอร์ส : SC2021 วิทยาศาสตร์ ม.2 เทอม2 เล่ม1

อาจารย์เอกอักษรา มะสะ (อ.ต้นกล้า) | 13 Video | 180 วัน

0 1,200 ฿ / 1 คน

ทดลองเรียนฟรี!!
EP.1 ความถนัดแพทย์ เล่ม 4
คอร์ส : TPAT กสพท เล่ม 4

อาจารย์พงษ์กิจ เอกวิทยาเวชนุกูล (อ.เอ) | 5 Video | 180 วัน

0 800 ฿ / 1 คน

ทดลองเรียนฟรี!!
01 TPATเชื่อมโยง1 แนะนำแกทเชื่อมโยง
คอร์ส : TPAT เชื่อมโยง เล่ม 1

อาจารย์พงษ์กิจ เอกวิทยาเวชนุกูล (อ.เอ) | 9 Video | 180 วัน

0 1,000 ฿ / 1 คน

ทดลองเรียนฟรี!!
01 EB1231 ภาษาอังกฤษ
คอร์ส : แพ็คเกจ นายสิบตำรวจ

คอร์ส นายสิบตำรวจ | 156 Video | 180 วัน

23,700 13,000 ฿ / 1 คน

ทดลองเรียนฟรี!!
01 M302 คณิตศาสตร์
คอร์ส : แพ็คเกจ นายสิบตำรวจ

คอร์ส นายสิบตำรวจ | 156 Video | 180 วัน

23,700 13,000 ฿ / 1 คน

ทดลองเรียนฟรี!!
01 M301 คณิตศาสตร์
คอร์ส : แพ็คเกจ นายสิบตำรวจ

คอร์ส นายสิบตำรวจ | 156 Video | 180 วัน

23,700 13,000 ฿ / 1 คน

ทดลองเรียนฟรี!!
EP.1 ปริมาณทางฟิสิกส์และแรงในชีวิตประจำวัน
คอร์ส : P123 (ฟิสิกส์ ม.ต้น เล่ม1-3)

น.ต.ผศ.ดร.พินิศ รัตนปรมากุล (อ.ต้อม) | 13 Video | 180 วัน

0 1,500 ฿ / 1 คน

ทดลองเรียนฟรี!!
EP.1 ตรรกศาสตร์
คอร์ส : M4011 (คณิตศาสตร์ ม.4 เทอม 1 เล่ม 1)

อาจารย์พงษ์กิจ เอกวิทยาเวชนุกูล (อ.เอ) | 20 Video | 180 วัน

3,300 2,800 ฿ / 1 คน

ทดลองเรียนฟรี!!
EP.1 ตะลุยโจทย์ชุดที่ 1 PART 1(ข้อ1-10)
คอร์ส : TALUIBTU1 (ตะลุยโจทย์ชีวะ สอบเข้าเตรียมอุดม เล่ม 1)

อาจารย์สุรกฤษฏิ์ สุขสกุล (อ.ไมค์) | 16 Video | 180 วัน

1,300 1,200 ฿ / 1 คน

ทดลองเรียนฟรี!!
EP1. การศึกษาชีววิทยา(P.1-4)
คอร์ส : BTU001 (สรุปเนื้อหาชีวะ สอบเข้าเตรียมอุดม เล่ม 1)

อาจารย์สุรกฤษฏิ์ สุขสกุล (อ.ไมค์) | 20 Video | 180 วัน

1,600 1,500 ฿ / 1 คน

ทดลองเรียนฟรี!!
EP.1 Pre-test เทอร์มอมิเตอร์
คอร์ส : SC1021 (วิทยาศาสตร์ ม.1 เทอม 2 เล่ม 1)

อาจารย์ นันทภพ ทองแม้น | 12 Video | 180 วัน

0 1,100 ฿ / 1 คน

ทดลองเรียนฟรี!!
EP1 A-Level ฟิสิกส์ เล่ม 3 ฟิสิกส์อะตอม1
คอร์ส : A-Level ฟิสิกส์ เล่ม 3

อาจารย์พงษ์กิจ เอกวิทยาเวชนุกูล (อ.เอ) | 19 Video | 180 วัน

0 2,800 ฿ / 1 คน

ทดลองเรียนฟรี!!
EP1 A-Level คณิต เล่ม 4 เซต
คอร์ส : A-Level คณิต เล่ม 4

อาจารย์พงษ์กิจ เอกวิทยาเวชนุกูล (อ.เอ) | 22 Video | 180 วัน

0 2,800 ฿ / 1 คน

ทดลองเรียนฟรี!!
EP.1 TPAT วิศวะ เล่ม 1 ตรีโกณ
คอร์ส : TPAT วิศวะ เล่ม 1

อาจารย์พงษ์กิจ เอกวิทยาเวชนุกูล (อ.เอ) | 12 Video | 180 วัน

0 2,000 ฿ / 1 คน

ทดลองเรียนฟรี!!
EP.1 TPAT วิศวะ เล่ม 2
คอร์ส : TPAT วิศวะ เล่ม 2

อาจารย์พงษ์กิจ เอกวิทยาเวชนุกูล (อ.เอ) | 18 Video | 180 วัน

0 2,800 ฿ / 1 คน

ทดลองเรียนฟรี!!
EP.1 คำไทยแท้-การสร้างคำประสม ซ้ำ ซ้อน
คอร์ส : T4561 (ภาษาไทย ม.ปลาย เล่ม 1)

อาจารย์สมใจ อินทะชัย (อ.เอย) | 13 Video | 180 วัน

0 1,000 ฿ / 1 คน

ทดลองเรียนฟรี!!
ep1 A-Level คณิต เล่ม 3 (ตลุยเซต1)
คอร์ส : A-Level คณิต เล่ม 3

อาจารย์พงษ์กิจ เอกวิทยาเวชนุกูล (อ.เอ) | 13 Video | 180 วัน

0 1,700 ฿ / 1 คน

ทดลองเรียนฟรี!!
EP1 A-Level คณิต เล่ม 2 เซต1
คอร์ส : A-Level คณิต เล่ม 2

อาจารย์พงษ์กิจ เอกวิทยาเวชนุกูล (อ.เอ) | 27 Video | 180 วัน

0 2,800 ฿ / 1 คน

ทดลองเรียนฟรี!!
EP.1 กฎหมาย 1
คอร์ส : S5001 (สังคมศึกษา ม.5 เล่ม 1)

อาจารย์ลัทธพล ยิ้มละมัย (อ.ทรัมเป็ท) | 16 Video | 180 วัน

0 1,100 ฿ / 1 คน

ทดลองเรียนฟรี!!
EP.1 เลขยกกำลัง
คอร์ส : TALUIM1232 (ตะลุยโจทย์คณิตขั้นเทพ ม.ต้น เล่ม 2)

อาจารย์พงษ์กิจ เอกวิทยาเวชนุกูล (อ.เอ) | 32 Video | 180 วัน

5,800 2,500 ฿ / 1 คน

ทดลองเรียนฟรี!!
EP.1 ระบบเสียงในภาษาไทย
คอร์ส : T1231 (ภาษาไทย ม.ต้น เล่ม 1)

อาจารย์สมใจ อินทะชัย (อ.เอย) | 17 Video | 180 วัน

0 900 ฿ / 1 คน

ทดลองเรียนฟรี!!
EP.1 สถิติ
คอร์ส : TALUIM1231 (ตะลุยโจทย์คณิตขั้นเทพ ม.ต้น เล่ม 1)

อาจารย์พงษ์กิจ เอกวิทยาเวชนุกูล (อ.เอ) | 26 Video | 180 วัน

4,200 2,500 ฿ / 1 คน

ทดลองเรียนฟรี!!
EP.1 พลังของภาษา+การอ่านคำที่ไม่มีรูปสระกำกับ
คอร์ส : T1011 (ภาษาไทย ม.1 เทอม 1 เล่ม 1)

อาจารย์เนตญา บุญอ่อน (อ.จิ๋ว) | 11 Video | 180 วัน

0 700 ฿ / 1 คน

ทดลองเรียนฟรี!!
EP.1 แรง กฎนิวตัน โมเมนตัม
คอร์ส : TALUIP1231 (ตะลุยโจทย์ฟิสิกส์ ม.ต้น เล่ม 1)

อาจารย์พงษ์กิจ เอกวิทยาเวชนุกูล (อ.เอ) | 13 Video | 180 วัน

0 2,000 ฿ / 1 คน

ทดลองเรียนฟรี!!
EP.1 การเคลื่อนที่
คอร์ส : TALUIP1232 (ตะลุยโจทย์ฟิสิกส์ ม.ต้น เล่ม 2)

อาจารย์พงษ์กิจ เอกวิทยาเวชนุกูล (อ.เอ) | 19 Video | 180 วัน

3,000 2,500 ฿ / 1 คน

ทดลองเรียนฟรี!!
EP1 A-Level ฟิสิกส์ เล่ม 1 การเคลื่อนที่แนวเส้นตรง
คอร์ส : A-Level ฟิสิกส์ เล่ม 1

อาจารย์พงษ์กิจ เอกวิทยาเวชนุกูล (อ.เอ) | 23 Video | 180 วัน

0 2,800 ฿ / 1 คน

ทดลองเรียนฟรี!!
EP.1 เซลล์
คอร์ส : TALUIB1231 (ตะลุยโจทย์ชีววิทยา ม.ต้น เล่ม 1)

อาจารย์ณัฐพงศ์ ทะประสพ (หมอตัส) | 15 Video | 180 วัน

0 1,300 ฿ / 1 คน

ทดลองเรียนฟรี!!
EP1 A-Level คณิต เล่ม 1 จำนวนจริง
คอร์ส : A-Level คณิต เล่ม 1

อาจารย์พงษ์กิจ เอกวิทยาเวชนุกูล (อ.เอ) | 15 Video | 180 วัน

0 2,500 ฿ / 1 คน

ทดลองเรียนฟรี!!
EP.1 บทนำ
คอร์ส : TALUIT4001 (ตะลุยโจทย์วิชาภาษาไทย ม.4 เล่ม 1)

อาจารย์ฐิติวิชญ์ เสถียรธนานนท์ (อ.นิก) | 25 Video | 180 วัน

0 2,100 ฿ / 1 คน

ทดลองเรียนฟรี!!
EP.1 โครงสร้างอะตอม
คอร์ส : TALUIC4001 (ตะลุยโจทย์เคมี ม.4 เล่ม 1)

อาจารย์วรพงษ์ พูลสวัสดิ์ (อ.หวาน) | 14 Video | 180 วัน

0 2,500 ฿ / 1 คน

ทดลองเรียนฟรี!!
EP.1 สาระหน้าที่พลเมือง
คอร์ส : S1231 (สังคมศึกษา ม.ต้น เล่ม 1)

อาจารย์กมลาศ เพ็งชะอุ่ม(อ.ดงอ้อ) | 12 Video | 180 วัน

0 1,500 ฿ / 1 คน

ทดลองเรียนฟรี!!
EP.1 ตะลุยโจทย์ภาษาอังกฤษ
คอร์ส : TALUIE4001 ตะลุยโจทย์ภาษาอังกฤษ ม.4 เล่ม 1

อาจารย์นิภาพร คำหาญพล (อ.อีฟ) | 12 Video | 180 วัน

0 1,600 ฿ / 1 คน

ทดลองเรียนฟรี!!
EP1 Conversation
คอร์ส : TGAT อังกฤษ เล่ม 1

อาจารย์นิภาพร คำหาญพล (อ.อีฟ) | 12 Video | 180 วัน

0 1,500 ฿ / 1 คน

ทดลองเรียนฟรี!!
EP1 TPAT เชื่อมโยง เล่ม 2 แนะนำ+ลุยฝ่าวิกฤต+นกในอเมริกา
คอร์ส : TPAT เชื่อมโยง เล่ม 2

อาจารย์พงษ์กิจ เอกวิทยาเวชนุกูล (อ.เอ) | 15 Video | 180 วัน

0 1,500 ฿ / 1 คน

ทดลองเรียนฟรี!!
EP.1 ตะลุยโจทย์วิชาฟิสิกส์ ชุดที่ 1
คอร์ส : TALUIP4001 ตะลุยโจทย์วิชาฟิสิกส์ ม.4 เล่ม 1

อาจารย์พงษ์กิจ เอกวิทยาเวชนุกูล (อ.เอ) | 14 Video | 180 วัน

0 2,500 ฿ / 1 คน

ทดลองเรียนฟรี!!
EP.1 เซต
คอร์ส : TALUIM4002 ตะลุยโจทย์คณิตศาสตร์ ม.4 เล่ม 2

อาจารย์พงษ์กิจ เอกวิทยาเวชนุกูล (อ.เอ) | 26 Video | 180 วัน

4,100 2,800 ฿ / 1 คน

ทดลองเรียนฟรี!!
EP.1 เซต
คอร์ส : TALUIM4001 ตะลุยโจทย์คณิตศาสตร์ ม.4 เล่ม 1

อาจารย์พงษ์กิจ เอกวิทยาเวชนุกูล (อ.เอ) | 17 Video | 180 วัน

0 2,800 ฿ / 1 คน

ทดลองเรียนฟรี!!
EP.1 Biodiversity-Introduction
คอร์ส : B6021 (ชีววิทยา ม.6 เทอม 2 เล่ม 1)

อาจารย์บงกชชนก ด่านรุ่งเจริญ (อ.โม) | 22 Video | 180 วัน

0 2,000 ฿ / 1 คน

ทดลองเรียนฟรี!!
EP1. แนะนำแต่ละ Part
คอร์ส : TPAT กสพท เล่ม 3

อาจารย์พงษ์กิจ เอกวิทยาเวชนุกูล (อ.เอ) | 18 Video | 180 วัน

0 2,700 ฿ / 1 คน

ทดลองเรียนฟรี!!
EP.4 ฟังก์ชัน
คอร์ส : M4021 (คณิตศาสตร์ ม.4 เทอม 2 เล่ม 1)

อาจารย์พงษ์กิจ เอกวิทยาเวชนุกูล (อ.เอ) | 19 Video | 180 วัน

3,500 2,800 ฿ / 1 คน

ทดลองเรียนฟรี!!
EP.1 Nervous system
คอร์ส : B6011 (ชีววิทยา ม.6 เทอม 1 เล่ม 1)

อาจารย์บงกชชนก ด่านรุ่งเจริญ (อ.โม) | 28 Video | 180 วัน

0 2,400 ฿ / 1 คน

ทดลองเรียนฟรี!!
EP.9 เรขาคณิตวิเคราะห์+ภาคตัดกรวย
คอร์ส : M4021 (คณิตศาสตร์ ม.4 เทอม 2 เล่ม 1)

อาจารย์พงษ์กิจ เอกวิทยาเวชนุกูล (อ.เอ) | 19 Video | 180 วัน

3,500 2,800 ฿ / 1 คน

ทดลองเรียนฟรี!!
EP.1 เรขาคณิตวิเคราะห์+ภาคตัดกรวย
คอร์ส : M4021 (คณิตศาสตร์ ม.4 เทอม 2 เล่ม 1)

อาจารย์พงษ์กิจ เอกวิทยาเวชนุกูล (อ.เอ) | 19 Video | 180 วัน

3,500 2,800 ฿ / 1 คน

ทดลองเรียนฟรี!!
EP.1 ระบบสมการ
คอร์ส : M1231 (ระบบสมการ)

อาจารย์พงษ์กิจ เอกวิทยาเวชนุกูล (อ.เอ) | 14 Video | 180 วัน

2,700 2,500 ฿ / 1 คน

ทดลองเรียนฟรี!!
EP.1 Tissue structure and function
คอร์ส : B5021 (ชีววิทยา ม.5 เทอม 2 เล่ม 1)

อาจารย์บงกชชนก ด่านรุ่งเจริญ (อ.โม) | 27 Video | 180 วัน

0 1,900 ฿ / 1 คน

ทดลองเรียนฟรี!!
EP.1 Angiosperm reproduction
คอร์ส : B5011 (ชีววิทยา ม.5 เทอม 1 เล่ม 1)

อาจารย์บงกชชนก ด่านรุ่งเจริญ (อ.โม) | 16 Video | 180 วัน

0 1,400 ฿ / 1 คน

ทดลองเรียนฟรี!!
EP.1 Cell Division การแบ่งเซลล์
คอร์ส : B4021 (ชีววิทยา ม.4 เทอม 2 เล่ม 1)

อาจารย์บงกชชนก ด่านรุ่งเจริญ (อ.โม) | 14 Video | 180 วัน

0 2,000 ฿ / 1 คน

ทดลองเรียนฟรี!!
EP.1 Microscope กล้องจุลทรรศน์
คอร์ส : B4011 (ชีววิทยา ม.4 เทอม 1 เล่ม 1)

อาจารย์บงกชชนก ด่านรุ่งเจริญ (อ.โม) | 12 Video | 180 วัน

0 1,900 ฿ / 1 คน

ทดลองเรียนฟรี!!
EP.1 คลื่น
คอร์ส : P5021 (ฟิสิกส์ ม.5 เทอม 2 เล่ม 1)

อาจารย์พงษ์กิจ เอกวิทยาเวชนุกูล (อ.เอ) | 21 Video | 180 วัน

0 2,000 ฿ / 1 คน

ทดลองเรียนฟรี!!
EP.1 สมการเชิงกลของสาร
คอร์ส : P5011 (ฟิสิกส์ ม.5 เทอม 1 เล่ม 1)

อาจารย์พงษ์กิจ เอกวิทยาเวชนุกูล (อ.เอ) | 17 Video | 180 วัน

0 2,500 ฿ / 1 คน

ทดลองเรียนฟรี!!
EP.1 สมดุล
คอร์ส : P4021 (ฟิสิกส์ ม.4 เทอม 2 เล่ม 1)

อาจารย์พงษ์กิจ เอกวิทยาเวชนุกูล (อ.เอ) | 28 Video | 180 วัน

4,800 2,000 ฿ / 1 คน

ทดลองเรียนฟรี!!
EP.1 บทนำ : ฟิสิกส์
คอร์ส : P4011 (ฟิสิกส์ ม.4 เทอม 1 เล่ม 1)

อาจารย์พงษ์กิจ เอกวิทยาเวชนุกูล (อ.เอ) | 23 Video | 180 วัน

0 2,800 ฿ / 1 คน

ทดลองเรียนฟรี!!
EP.1 พันธะเคมี
คอร์ส : สอบเตรียมทหาร 1

สอบเตรียมทหาร 1 | 82 Video | 180 วัน

13,100 9,000 ฿ / 1 คน

ทดลองเรียนฟรี!!
EP1 ติวเข้มภาษาไทย
คอร์ส : TK1 ติวเข้ม

TK1 ติวเข้ม โครงการพิเศษ | 70 Video | 180 วัน

12,200 9,999 ฿ / 1 คน

ทดลองเรียนฟรี!!
EP.1 อะตอมและตารางธาตุ
คอร์ส : สอบเตรียมทหาร 1

สอบเตรียมทหาร 1 | 82 Video | 180 วัน

13,100 9,000 ฿ / 1 คน

ทดลองเรียนฟรี!!
EP1 ติวเข้มภาษาอังกฤษ
คอร์ส : TK1 ติวเข้ม

TK1 ติวเข้ม โครงการพิเศษ | 70 Video | 180 วัน

12,200 9,999 ฿ / 1 คน

ทดลองเรียนฟรี!!
EP1 ติวเข้มชีววิทยา
คอร์ส : TK1 ติวเข้ม

TK1 ติวเข้ม โครงการพิเศษ | 70 Video | 180 วัน

12,200 9,999 ฿ / 1 คน

ทดลองเรียนฟรี!!
EP.1 ชีววิทยา
คอร์ส : สอบเตรียมทหาร 1

สอบเตรียมทหาร 1 | 82 Video | 180 วัน

13,100 9,000 ฿ / 1 คน

ทดลองเรียนฟรี!!
EP1 ติวเข้มเคมี
คอร์ส : TK1 ติวเข้ม

TK1 ติวเข้ม โครงการพิเศษ | 70 Video | 180 วัน

12,200 9,999 ฿ / 1 คน

ทดลองเรียนฟรี!!
EP1 ติวเข้มฟิสิกส์
คอร์ส : TK1 ติวเข้ม

TK1 ติวเข้ม โครงการพิเศษ | 70 Video | 180 วัน

12,200 9,999 ฿ / 1 คน

ทดลองเรียนฟรี!!
EP.1 unit1
คอร์ส : สอบเตรียมทหาร 1

สอบเตรียมทหาร 1 | 82 Video | 180 วัน

13,100 9,000 ฿ / 1 คน

ทดลองเรียนฟรี!!
EP1 ติวเข้มคณิตศาสตร์
คอร์ส : TK1 ติวเข้ม

TK1 ติวเข้ม โครงการพิเศษ | 70 Video | 180 วัน

12,200 9,999 ฿ / 1 คน

ทดลองเรียนฟรี!!
EP.1 ฟิสิกส์
คอร์ส : สอบเตรียมทหาร 1

สอบเตรียมทหาร 1 | 82 Video | 180 วัน

13,100 9,000 ฿ / 1 คน

ทดลองเรียนฟรี!!
EP.1 เซต
คอร์ส : สอบเตรียมทหาร 1

สอบเตรียมทหาร 1 | 82 Video | 180 วัน

13,100 9,000 ฿ / 1 คน

ทดลองเรียนฟรี!!
EP1 ติวเข้มฟิสิกส์
คอร์ส : TK1 ติวเข้ม วิชาฟิสิกส์

น.ต.ผศ.ดร.พินิศ รัตนปรมากุล (อ.ต้อม) | 9 Video | 180 วัน

0 1,600 ฿ / 1 คน

ทดลองเรียนฟรี!!
EP.1 12Tenses
คอร์ส : EPA4561 (Pre-Advance อังกฤษเตรียมสอบ เล่ม 1)

อาจารย์นิภาพร คำหาญพล (อ.อีฟ) | 17 Video | 180 วัน

3,000 2,500 ฿ / 1 คน

ทดลองเรียนฟรี!!
EP1 ติวเข้มคณิตศาสตร์
คอร์ส : TK1 ติวเข้ม วิชาคณิตศาสตร์

อาจารย์พงษ์กิจ เอกวิทยาเวชนุกูล (อ.เอ) | 19 Video | 180 วัน

0 4,100 ฿ / 1 คน

ทดลองเรียนฟรี!!
EP.1 Tense
คอร์ส : E4011 (ภาษาอังกฤษ ม.4 เทอม 1 เล่ม 1)

อาจารย์นิภาพร คำหาญพล (อ.อีฟ) | 12 Video | 180 วัน

0 1,500 ฿ / 1 คน

ทดลองเรียนฟรี!!
EP1 Aptitude and skills (2009-2012)
คอร์ส : BMAT1 Biomedical Admission Test (2009-2012)

อาจารย์พงษ์กิจ เอกวิทยาเวชนุกูล (อ.เอ) | 10 Video | 180 วัน

0 5,000 ฿ / 1 คน

ทดลองเรียนฟรี!!
EP.1 Present Simple and Present Continuous + Vocabulary (Technology) + Reading Part (1)
คอร์ส : E4021 (ภาษาอังกฤษ ม.4 เทอม 2 เล่ม 1)

อาจารย์นิภาพร คำหาญพล (อ.อีฟ) | 21 Video | 180 วัน

0 1,900 ฿ / 1 คน

ทดลองเรียนฟรี!!
EP.1 Suffix for Noun,Adjective,Adverb
คอร์ส : E5011 (ภาษาอังกฤษ ม.5 เทอม 1 เล่ม 1)

อาจารย์นิภาพร คำหาญพล (อ.อีฟ) | 11 Video | 180 วัน

0 1,400 ฿ / 1 คน

ทดลองเรียนฟรี!!
EP.1 GAT
คอร์ส : E6011 (ภาษาอังกฤษ ม.6 เทอม 1 เล่ม 1)

อาจารย์นิภาพร คำหาญพล (อ.อีฟ) | 10 Video | 180 วัน

0 1,500 ฿ / 1 คน

ทดลองเรียนฟรี!!
EP.1 Article 1
คอร์ส : E1011 (ภาษาอังกฤษ ม.1 เทอม 1 เล่ม 1)

อาจารย์ธีราภรณ์ สุธิรวุฒิ (อ.เหม่ย) | 13 Video | 180 วัน

0 1,400 ฿ / 1 คน

ทดลองเรียนฟรี!!
EP.1 แรงและการเคลื่อนที่
คอร์ส : P3011 (ฟิสิกส์ ม.3 เทอม 1 เล่ม 1)

น.ต.ผศ.ดร.พินิศ รัตนปรมากุล (อ.ต้อม) | 6 Video | 180 วัน

0 0 ฿ / คน

ทดลองเรียนฟรี!!
EP.1 Present Simple Tense and Present Continuous Tense
คอร์ส : E1021 (ภาษาอังกฤษ ม.1 เทอม 2 เล่ม 1)

อาจารย์ธีราภรณ์ สุธิรวุฒิ (อ.เหม่ย) | 11 Video | 180 วัน

0 1,200 ฿ / 1 คน

ทดลองเรียนฟรี!!
EP.1 ปริมาณทางฟิสิกส์และแรงในชีวิตประจำวัน
คอร์ส : P2011 (ฟิสิกส์ ม.2 เทอม 1 เล่ม 1)

น.ต.ผศ.ดร.พินิศ รัตนปรมากุล (อ.ต้อม) | 4 Video | 180 วัน

0 0 ฿ / คน

ทดลองเรียนฟรี!!
EP.1 Article
คอร์ส : EB1231 (ภาษาอังกฤษปรับพื้นฐาน ม.ต้น เล่ม 1)

พันเอกหญิง ดร.วันดี โตสุวรรณ (อ.วันดี) | 39 Video | 180 วัน

6,000 2,500 ฿ / 1 คน

ทดลองเรียนฟรี!!
EP.1 การเคลื่อนที่แนวตรง
คอร์ส : P1021 (ฟิสิกส์ ม.1 เทอม 2 เล่ม 1)

น.ต.ผศ.ดร.พินิศ รัตนปรมากุล (อ.ต้อม) | 3 Video | 180 วัน

0 0 ฿ / คน

ทดลองเรียนฟรี!!
EP.1 Articles
คอร์ส : E3021 (ภาษาอังกฤษ ม.3 เทอม 2 เล่ม 1)

อาจารย์ธีราภรณ์ สุธิรวุฒิ (อ.เหม่ย) | 25 Video | 180 วัน

2,900 2,500 ฿ / 1 คน

ทดลองเรียนฟรี!!
EP.1 School oF the air
คอร์ส : ERV1 (การอ่านจับใจความเเละการใช้ศัพท์ภาษาอังกฤษ)

อาจารย์ธีราภรณ์ สุธิรวุฒิ (อ.เหม่ย) | 11 Video | 180 วัน

0 1,300 ฿ / 1 คน

ทดลองเรียนฟรี!!
EP1 A-Level คณิต เล่ม 5 จำนวนจริง
คอร์ส : A-Level คณิต เล่ม 5

อาจารย์พงษ์กิจ เอกวิทยาเวชนุกูล (อ.เอ) | 39 Video | 180 วัน

0 2,800 ฿ / 1 คน

ทดลองเรียนฟรี!!
EP.1 Part of Speech
คอร์ส : E2021 (ภาษาอังกฤษ ม.2 เทอม 2 เล่ม 1)

อาจารย์นิภาพร คำหาญพล (อ.อีฟ) | 25 Video | 180 วัน

2,600 2,500 ฿ / 1 คน

ทดลองเรียนฟรี!!
EP1 A-Level ฟิสิกส์ เล่ม 4 physics doctor
คอร์ส : A-Level ฟิสิกส์ เล่ม 4

อาจารย์พงษ์กิจ เอกวิทยาเวชนุกูล (อ.เอ) | 20 Video | 180 วัน

0 2,800 ฿ / 1 คน

ทดลองเรียนฟรี!!
EP.1 Prefix-Root
คอร์ส : E3011 (ภาษาอังกฤษ ม.3 เทอม 1 เล่ม 1)

อาจารย์นิภาพร คำหาญพล (อ.อีฟ) | 12 Video | 180 วัน

0 1,500 ฿ / 1 คน

ทดลองเรียนฟรี!!
EP.1 Unit 1 Present Tense + Unit 2 Past Tense
คอร์ส : E2011 (ภาษาอังกฤษ ม.2 เทอม 1 เล่ม 1)

อาจารย์นิภาพร คำหาญพล (อ.อีฟ) | 17 Video | 180 วัน

2,900 2,500 ฿ / 1 คน

ทดลองเรียนฟรี!!
EP1 SMB1 ชีวะสามัญ
คอร์ส : SMB1 ชีวะสามัญ เล่ม 1

อาจารย์ณัฐพงศ์ ทะประสพ (หมอตัส) | 4 Video | 180 วัน

0 500 ฿ / 1 คน

ทดลองเรียนฟรี!!
EP.1 บทนำระบบต่าๆ ของสิ่งมีชีวิตเเละระบบย่อยอาหาร
คอร์ส : B123 (ชีววิทยา ม.ต้น เล่ม1-5)

อาจารย์ณัฐพงศ์ ทะประสพ (หมอตัส) | 37 Video | 180 วัน

0 3,600 ฿ / 1 คน

ทดลองเรียนฟรี!!
EP.1 ปริมาณสารสัมพันธ์
คอร์ส : C501 (เคมี ม.5 เทอม 1 เล่ม 1 - 3)

อาจารย์ศุภเศรษฐ์ เลิศกาญจนศักดิ์ (อ.หมี) | 15 Video | 180 วัน

0 1,500 ฿ / 1 คน

ทดลองเรียนฟรี!!
EP.1 อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี
คอร์ส : C501 (เคมี ม.5 เทอม 1 เล่ม 1 - 3)

อาจารย์ศุภเศรษฐ์ เลิศกาญจนศักดิ์ (อ.หมี) | 15 Video | 180 วัน

0 1,500 ฿ / 1 คน

ทดลองเรียนฟรี!!
EP.1 สมดุลเคมี
คอร์ส : C501 (เคมี ม.5 เทอม 1 เล่ม 1 - 3)

อาจารย์ศุภเศรษฐ์ เลิศกาญจนศักดิ์ (อ.หมี) | 15 Video | 180 วัน

0 1,500 ฿ / 1 คน

ทดลองเรียนฟรี!!
EP.1 พันธุกรรม
คอร์ส : B123 (ชีววิทยา ม.ต้น เล่ม1-5)

อาจารย์ณัฐพงศ์ ทะประสพ (หมอตัส) | 37 Video | 180 วัน

0 3,600 ฿ / 1 คน

ทดลองเรียนฟรี!!
EP.1 การเปลี่ยนแปลงของสาร
คอร์ส : C123 (เคมี ม.ต้น เล่ม 1 - 4)

อาจารย์อาทิตา พรหมจันทร์ (อ.ตาล) | 37 Video | 180 วัน

0 1,700 ฿ / 1 คน

ทดลองเรียนฟรี!!
EP.1 สารอาหาร
คอร์ส : B123 (ชีววิทยา ม.ต้น เล่ม1-5)

อาจารย์ณัฐพงศ์ ทะประสพ (หมอตัส) | 37 Video | 180 วัน

0 3,600 ฿ / 1 คน

ทดลองเรียนฟรี!!
EP.1 สารรอบตัว
คอร์ส : C123 (เคมี ม.ต้น เล่ม 1 - 4)

อาจารย์อาทิตา พรหมจันทร์ (อ.ตาล) | 37 Video | 180 วัน

0 1,700 ฿ / 1 คน

ทดลองเรียนฟรี!!
EP.1 การแยกสาร
คอร์ส : C123 (เคมี ม.ต้น เล่ม 1 - 4)

อาจารย์อาทิตา พรหมจันทร์ (อ.ตาล) | 37 Video | 180 วัน

0 1,700 ฿ / 1 คน

ทดลองเรียนฟรี!!
EP.1 การดำรงชีวิตของพืช
คอร์ส : B123 (ชีววิทยา ม.ต้น เล่ม1-5)

อาจารย์ณัฐพงศ์ ทะประสพ (หมอตัส) | 37 Video | 180 วัน

0 3,600 ฿ / 1 คน

ทดลองเรียนฟรี!!
EP.1 สารละลาย กรดและเบส
คอร์ส : C123 (เคมี ม.ต้น เล่ม 1 - 4)

อาจารย์อาทิตา พรหมจันทร์ (อ.ตาล) | 37 Video | 180 วัน

0 1,700 ฿ / 1 คน

ทดลองเรียนฟรี!!
EP.1 บทนำชีววิทยาและการใช้กล้องจุลทรรศน์
คอร์ส : B123 (ชีววิทยา ม.ต้น เล่ม1-5)

อาจารย์ณัฐพงศ์ ทะประสพ (หมอตัส) | 37 Video | 180 วัน

0 3,600 ฿ / 1 คน

ทดลองเรียนฟรี!!
EP1 01 A-Level อังกฤษ เล่ม 1 (idioms and phrases)
คอร์ส : A-Level อังกฤษ เล่ม 1

อาจารย์นิภาพร คำหาญพล (อ.อีฟ) | 13 Video | 180 วัน

0 1,900 ฿ / 1 คน

ทดลองเรียนฟรี!!
EP.1 พันธะเคมี
คอร์ส : C401 (เคมี ม.4 เทอม 1 เล่ม 1 + 2)

อาจารย์อาทิตา พรหมจันทร์ (อ.ตาล) | 21 Video | 180 วัน

0 2,700 ฿ / 1 คน

ทดลองเรียนฟรี!!
EP.1 อะตอมและตารางธาตุ
คอร์ส : C401 (เคมี ม.4 เทอม 1 เล่ม 1 + 2)

อาจารย์อาทิตา พรหมจันทร์ (อ.ตาล) | 21 Video | 180 วัน

0 2,700 ฿ / 1 คน

ทดลองเรียนฟรี!!
EP.1 ไฟฟ้าเคมี
คอร์ส : C502 (เคมี ม.5 เทอม 2 เล่ม 1 - 2)

อาจารย์ศุภเศรษฐ์ เลิศกาญจนศักดิ์ (อ.หมี) | 28 Video | 180 วัน

0 2,300 ฿ / 1 คน

ทดลองเรียนฟรี!!
EP.1 กรด-เบส
คอร์ส : C502 (เคมี ม.5 เทอม 2 เล่ม 1 - 2)

อาจารย์ศุภเศรษฐ์ เลิศกาญจนศักดิ์ (อ.หมี) | 28 Video | 180 วัน

0 2,300 ฿ / 1 คน

ทดลองเรียนฟรี!!
EP.1 หน่วยของสิ่งมีชีวิต, สิ่งมีชีวิตเซลล์เดียว-หลายเซลล์
คอร์ส : B1001 (ชีววิทยา ม.1 เล่ม1)

ดร.สังวาล แสงไทรย์ (อ.สังวาล) | 15 Video | 180 วัน

0 1,000 ฿ / 1 คน

ทดลองเรียนฟรี!!
EP.1 เชื้อเพลิง ผลิตภัณฑ์ และซากดึกดำบรรพ์
คอร์ส : C601 (เคมี ม.6 เทอม 1 เล่ม 1 - 2)

อาจารย์ศรัญญาภรณ์ สวยวิเศษ (อ.หนึ่ง) | 16 Video | 180 วัน

0 1,600 ฿ / 1 คน

ทดลองเรียนฟรี!!
EP.1 เลขออกซิเดชัน
คอร์ส : C601 (เคมี ม.6 เทอม 1 เล่ม 1 - 2)

อาจารย์ศรัญญาภรณ์ สวยวิเศษ (อ.หนึ่ง) | 16 Video | 180 วัน

0 1,600 ฿ / 1 คน

ทดลองเรียนฟรี!!
EP1 A-Level ฟิสิกส์ เล่ม 5ฟิสิกส์นิวเคลียร์
คอร์ส : A-Level ฟิสิกส์ เล่ม 5

อาจารย์พงษ์กิจ เอกวิทยาเวชนุกูล (อ.เอ) | 12 Video | 180 วัน

0 2,300 ฿ / 1 คน

ทดลองเรียนฟรี!!
EP1 A-Level คณิต เล่ม 6 mathonet set
คอร์ส : A-Level คณิต เล่ม 6

อาจารย์พงษ์กิจ เอกวิทยาเวชนุกูล (อ.เอ) | 13 Video | 180 วัน

0 2,400 ฿ / 1 คน

ทดลองเรียนฟรี!!
EP.1 เลขยกกำลัง
คอร์ส : M500 (คณิตปรับพื้นฐาน ม.5)

อาจารย์พงษ์กิจ เอกวิทยาเวชนุกูล (อ.เอ) | 33 Video | 180 วัน

5,900 2,800 ฿ / 1 คน

ทดลองเรียนฟรี!!
EP.1 เชต
คอร์ส : M400 (คณิตศาสตร์ปรับพื้นฐาน ม.4)

อาจารย์พงษ์กิจ เอกวิทยาเวชนุกูล (อ.เอ) | 9 Video | 180 วัน

0 1,500 ฿ / 1 คน

ทดลองเรียนฟรี!!
EP.1 เซต
คอร์ส : M4012 (คณิตศาสตร์ ม.4 เทอม 1 เล่ม 2)

อาจารย์พงษ์กิจ เอกวิทยาเวชนุกูล (อ.เอ) | 17 Video | 180 วัน

3,000 2,800 ฿ / 1 คน

ทดลองเรียนฟรี!!
EP.1 เอกซ์โพเนนเชียลและลอการิทึม
คอร์ส : M5011 (คณิตศาสตร์ ม.5 เทอม 1 เล่ม 1)

อาจารย์พงษ์กิจ เอกวิทยาเวชนุกูล (อ.เอ) | 20 Video | 180 วัน

3,500 2,800 ฿ / 1 คน

ทดลองเรียนฟรี!!
EP.1 จำนวนเชิงซ้อน
คอร์ส : M5021 (คณิตศาสตร์ ม.5 เทอม 2 เล่ม 1)

อาจารย์พงษ์กิจ เอกวิทยาเวชนุกูล (อ.เอ) | 10 Video | 180 วัน

0 1,800 ฿ / 1 คน

ทดลองเรียนฟรี!!
EP.1 สถิติ
คอร์ส : M6001 (สถิติ + แคลคูลัส)

อาจารย์พงษ์กิจ เอกวิทยาเวชนุกูล (อ.เอ) | 15 Video | 180 วัน

2,900 2,800 ฿ / 1 คน

ทดลองเรียนฟรี!!
EP1 A-Level ไทย เล่ม 1 รวมแนวข้อสอบ มช.
คอร์ส : A-Level ไทย เล่ม 1

อาจารย์สมใจ อินทะชัย (อ.เอย) | 14 Video | 180 วัน

0 1,500 ฿ / 1 คน

ทดลองเรียนฟรี!!
EP1 A-Level สังคม เล่ม 1
คอร์ส : A-Level สังคม เล่ม 1

อาจารย์เอกภพ พรหมสุทธิรักษ์ (อ.เอก) | 16 Video | 180 วัน

0 2,000 ฿ / 1 คน

ทดลองเรียนฟรี!!
EP.1 เซต
คอร์ส : M4011 (คณิตศาสตร์ ม.4 เทอม 1 เล่ม 1)

อาจารย์พงษ์กิจ เอกวิทยาเวชนุกูล (อ.เอ) | 20 Video | 180 วัน

3,300 2,800 ฿ / 1 คน

ทดลองเรียนฟรี!!
EP1 A-Level อังกฤษ เล่ม 2
คอร์ส : A-Level อังกฤษ เล่ม 2

อาจารย์นิภาพร คำหาญพล (อ.อีฟ) | 14 Video | 180 วัน

0 2,500 ฿ / 1 คน

ทดลองเรียนฟรี!!
EP1 bioonet1 (ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม)
คอร์ส : O-NETB61 (o-net วิชาชีววิทยา ม.6 เล่ม .1)

อาจารย์พงษ์กิจ เอกวิทยาเวชนุกูล (อ.เอ) | 6 Video | 180 วัน

0 1,000 ฿ / 1 คน

ทดลองเรียนฟรี!!
EP.1 พันธุศาสตร์
คอร์ส : SC3011 (วิทยาศาสตร์ ม.3 เทอม 1 เล่ม 1)

อาจารย์เอกอักษรา มะสะ (อ.ต้นกล้า) | 15 Video | 180 วัน

0 1,700 ฿ / 1 คน

ทดลองเรียนฟรี!!
EP.1 พื้นที่ผิวและปริมาตร
คอร์ส : M301 (คณิตศาสตร์ ม.3 เทอม 1)

อาจารย์พงษ์กิจ เอกวิทยาเวชนุกูล (อ.เอ) | 14 Video | 180 วัน

1,700 1,500 ฿ / 1 คน

ทดลองเรียนฟรี!!
EP.1 อสมการ
คอร์ส : M302 (คณิตศาสตร์ ม.3 เทอม 2)

อาจารย์พงษ์กิจ เอกวิทยาเวชนุกูล (อ.เอ) | 13 Video | 180 วัน

1,600 1,500 ฿ / 1 คน

ทดลองเรียนฟรี!!
EP.1 หารร่วมมากเเละคูณร่วมน้อย
คอร์ส : MB101 (คณิตศาสตร์พื้นฐาน ม.1 เทอม 1)

อาจารย์อัลครินทร์ เพชรพิรุฬหศิริ (หมอแจน) | 12 Video | 180 วัน

0 1,000 ฿ / 1 คน

ทดลองเรียนฟรี!!
EP.1 การประยุกต์
คอร์ส : MA101 (คณิตศาสตร์เพิ่มเติม ม.1 เทอม 1)

อาจารย์อัลครินทร์ เพชรพิรุฬหศิริ (หมอแจน) | 13 Video | 180 วัน

0 1,000 ฿ / 1 คน

ทดลองเรียนฟรี!!
EP.1 อัตราส่วนเเละร้อยละ
คอร์ส : MB201 (คณิตศาสตร์พื้นฐาน ม.2 เทอม 1)

อาจารย์อัลครินทร์ เพชรพิรุฬหศิริ (หมอแจน) | 10 Video | 180 วัน

0 1,000 ฿ / 1 คน

ทดลองเรียนฟรี!!
EP.1 สมบัติเลขยกกำลัง
คอร์ส : MA201 (คณิตเพิ่มเติม ม.2 เทอม 1)

อาจารย์อัลครินทร์ เพชรพิรุฬหศิริ (หมอแจน) | 13 Video | 180 วัน

1,100 1,000 ฿ / 1 คน

ทดลองเรียนฟรี!!
EP.1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับจำนวนจริง
คอร์ส : MB202 (คณิตศาสตร์พื้นฐาน ม.2 เทอม 2)

อาจารย์อัลครินทร์ เพชรพิรุฬหศิริ (หมอแจน) | 9 Video | 180 วัน

0 1,000 ฿ / 1 คน

ทดลองเรียนฟรี!!
EP.1 ทฤษฏีบทพีทาโกรัส
คอร์ส : MB202 (คณิตศาสตร์พื้นฐาน ม.2 เทอม 2)

อาจารย์อัลครินทร์ เพชรพิรุฬหศิริ (หมอแจน) | 9 Video | 180 วัน

0 1,000 ฿ / 1 คน

ทดลองเรียนฟรี!!
EP.1 พื้นที่ผิวเเละปริมาตร
คอร์ส : MB301 (คณิตศาสตร์พื้นฐาน ม.3 เทอม 1)

อาจารย์อัลครินทร์ เพชรพิรุฬหศิริ (หมอแจน) | 19 Video | 180 วัน

0 1,700 ฿ / 1 คน

ทดลองเรียนฟรี!!
EP1 สรุปเนื้อหาสอบเตรียมทหาร
คอร์ส : ติวเข้ม วิชาภาษาไทย

อาจารย์สมใจ อินทะชัย (อ.เอย) | 9 Video | 180 วัน

0 0 ฿ / คน

ทดลองเรียนฟรี!!


คอร์สแนะนำ ดูทั้งหมด
M102 (คณิตศาสตร์ ม.1 เทอม 2)

อาจารย์วาที แก้วพุกัม (อ.เก้ย) | 16 Video | 180 วัน

1,500 1,200 ฿ / 1 คน

ดูรายละเอียด/สั่งซื้อ
A-Level ไทย เล่ม 1

อาจารย์สมใจ อินทะชัย (อ.เอย) | 14 Video | 180 วัน

0 1,500 ฿ / 1 คน

ดูรายละเอียด/สั่งซื้อ
A-Level สังคม เล่ม 1

อาจารย์เอกภพ พรหมสุทธิรักษ์ (อ.เอก) | 16 Video | 180 วัน

0 2,000 ฿ / 1 คน

ดูรายละเอียด/สั่งซื้อ
A-Level อังกฤษ เล่ม 2

อาจารย์นิภาพร คำหาญพล (อ.อีฟ) | 14 Video | 180 วัน

0 2,500 ฿ / 1 คน

ดูรายละเอียด/สั่งซื้อ
O-NETB61 (o-net วิชาชีววิทยา ม.6 เล่ม .1)

อาจารย์พงษ์กิจ เอกวิทยาเวชนุกูล (อ.เอ) | 6 Video | 180 วัน

0 1,000 ฿ / 1 คน

ดูรายละเอียด/สั่งซื้อ
MB301 (คณิตศาสตร์พื้นฐาน ม.3 เทอม 1)

อาจารย์อัลครินทร์ เพชรพิรุฬหศิริ (หมอแจน) | 19 Video | 180 วัน

0 1,700 ฿ / 1 คน

ดูรายละเอียด/สั่งซื้อ
MA202 (คณิตเพิ่มเติม ม.2 เทอม2)

อาจารย์อัลครินทร์ เพชรพิรุฬหศิริ (หมอแจน) | 10 Video | 180 วัน

1,300 1,000 ฿ / 1 คน

ดูรายละเอียด/สั่งซื้อ
MB202 (คณิตศาสตร์พื้นฐาน ม.2 เทอม 2)

อาจารย์อัลครินทร์ เพชรพิรุฬหศิริ (หมอแจน) | 9 Video | 180 วัน

0 1,000 ฿ / 1 คน

ดูรายละเอียด/สั่งซื้อ
MA201 (คณิตเพิ่มเติม ม.2 เทอม 1)

อาจารย์อัลครินทร์ เพชรพิรุฬหศิริ (หมอแจน) | 13 Video | 180 วัน

1,100 1,000 ฿ / 1 คน

ดูรายละเอียด/สั่งซื้อ
MB201 (คณิตศาสตร์พื้นฐาน ม.2 เทอม 1)

อาจารย์อัลครินทร์ เพชรพิรุฬหศิริ (หมอแจน) | 10 Video | 180 วัน

0 1,000 ฿ / 1 คน

ดูรายละเอียด/สั่งซื้อ
MA101 (คณิตศาสตร์เพิ่มเติม ม.1 เทอม 1)

อาจารย์อัลครินทร์ เพชรพิรุฬหศิริ (หมอแจน) | 13 Video | 180 วัน

0 1,000 ฿ / 1 คน

ดูรายละเอียด/สั่งซื้อ
MB101 (คณิตศาสตร์พื้นฐาน ม.1 เทอม 1)

อาจารย์อัลครินทร์ เพชรพิรุฬหศิริ (หมอแจน) | 12 Video | 180 วัน

0 1,000 ฿ / 1 คน

ดูรายละเอียด/สั่งซื้อ
M302 (คณิตศาสตร์ ม.3 เทอม 2)

อาจารย์พงษ์กิจ เอกวิทยาเวชนุกูล (อ.เอ) | 13 Video | 180 วัน

1,600 1,500 ฿ / 1 คน

ดูรายละเอียด/สั่งซื้อ
M301 (คณิตศาสตร์ ม.3 เทอม 1)

อาจารย์พงษ์กิจ เอกวิทยาเวชนุกูล (อ.เอ) | 14 Video | 180 วัน

1,700 1,500 ฿ / 1 คน

ดูรายละเอียด/สั่งซื้อ
M1231 (ระบบสมการ)

อาจารย์พงษ์กิจ เอกวิทยาเวชนุกูล (อ.เอ) | 14 Video | 180 วัน

2,700 2,500 ฿ / 1 คน

ดูรายละเอียด/สั่งซื้อ
SC3011 (วิทยาศาสตร์ ม.3 เทอม 1 เล่ม 1)

อาจารย์เอกอักษรา มะสะ (อ.ต้นกล้า) | 15 Video | 180 วัน

0 1,700 ฿ / 1 คน

ดูรายละเอียด/สั่งซื้อ
M4011 (คณิตศาสตร์ ม.4 เทอม 1 เล่ม 1)

อาจารย์พงษ์กิจ เอกวิทยาเวชนุกูล (อ.เอ) | 20 Video | 180 วัน

3,300 2,800 ฿ / 1 คน

ดูรายละเอียด/สั่งซื้อ
M6001 (สถิติ + แคลคูลัส)

อาจารย์พงษ์กิจ เอกวิทยาเวชนุกูล (อ.เอ) | 15 Video | 180 วัน

2,900 2,800 ฿ / 1 คน

ดูรายละเอียด/สั่งซื้อ
M5021 (คณิตศาสตร์ ม.5 เทอม 2 เล่ม 1)

อาจารย์พงษ์กิจ เอกวิทยาเวชนุกูล (อ.เอ) | 10 Video | 180 วัน

0 1,800 ฿ / 1 คน

ดูรายละเอียด/สั่งซื้อ
M5011 (คณิตศาสตร์ ม.5 เทอม 1 เล่ม 1)

อาจารย์พงษ์กิจ เอกวิทยาเวชนุกูล (อ.เอ) | 20 Video | 180 วัน

3,500 2,800 ฿ / 1 คน

ดูรายละเอียด/สั่งซื้อ
M4012 (คณิตศาสตร์ ม.4 เทอม 1 เล่ม 2)

อาจารย์พงษ์กิจ เอกวิทยาเวชนุกูล (อ.เอ) | 17 Video | 180 วัน

3,000 2,800 ฿ / 1 คน

ดูรายละเอียด/สั่งซื้อ
M400 (คณิตศาสตร์ปรับพื้นฐาน ม.4)

อาจารย์พงษ์กิจ เอกวิทยาเวชนุกูล (อ.เอ) | 9 Video | 180 วัน

0 1,500 ฿ / 1 คน

ดูรายละเอียด/สั่งซื้อ
M500 (คณิตปรับพื้นฐาน ม.5)

อาจารย์พงษ์กิจ เอกวิทยาเวชนุกูล (อ.เอ) | 33 Video | 180 วัน

5,900 2,800 ฿ / 1 คน

ดูรายละเอียด/สั่งซื้อ
M4021 (คณิตศาสตร์ ม.4 เทอม 2 เล่ม 1)

อาจารย์พงษ์กิจ เอกวิทยาเวชนุกูล (อ.เอ) | 19 Video | 180 วัน

3,500 2,800 ฿ / 1 คน

ดูรายละเอียด/สั่งซื้อ
A-Level คณิต เล่ม 6

อาจารย์พงษ์กิจ เอกวิทยาเวชนุกูล (อ.เอ) | 13 Video | 180 วัน

0 2,400 ฿ / 1 คน

ดูรายละเอียด/สั่งซื้อ
A-Level ฟิสิกส์ เล่ม 5

อาจารย์พงษ์กิจ เอกวิทยาเวชนุกูล (อ.เอ) | 12 Video | 180 วัน

0 2,300 ฿ / 1 คน

ดูรายละเอียด/สั่งซื้อ
A-Level คณิต เล่ม 5

อาจารย์พงษ์กิจ เอกวิทยาเวชนุกูล (อ.เอ) | 39 Video | 180 วัน

0 2,800 ฿ / 1 คน

ดูรายละเอียด/สั่งซื้อ
SC1021 (วิทยาศาสตร์ ม.1 เทอม 2 เล่ม 1)

อาจารย์ นันทภพ ทองแม้น | 12 Video | 180 วัน

0 1,100 ฿ / 1 คน

ดูรายละเอียด/สั่งซื้อ
A-Level ฟิสิกส์ เล่ม 4

อาจารย์พงษ์กิจ เอกวิทยาเวชนุกูล (อ.เอ) | 20 Video | 180 วัน

0 2,800 ฿ / 1 คน

ดูรายละเอียด/สั่งซื้อ
C601 (เคมี ม.6 เทอม 1 เล่ม 1 - 2)

อาจารย์ศรัญญาภรณ์ สวยวิเศษ (อ.หนึ่ง) | 16 Video | 180 วัน

0 1,600 ฿ / 1 คน

ดูรายละเอียด/สั่งซื้อ
A-Level เคมี เล่ม 1

อาจารย์วรพงษ์ พูลสวัสดิ์ (อ.หวาน) | 1 Video | 180 วัน

0 400 ฿ / 1 คน

ดูรายละเอียด/สั่งซื้อ
B1001 (ชีววิทยา ม.1 เล่ม1)

ดร.สังวาล แสงไทรย์ (อ.สังวาล) | 15 Video | 180 วัน

0 1,000 ฿ / 1 คน

ดูรายละเอียด/สั่งซื้อ
C502 (เคมี ม.5 เทอม 2 เล่ม 1 - 2)

อาจารย์ศุภเศรษฐ์ เลิศกาญจนศักดิ์ (อ.หมี) | 28 Video | 180 วัน

0 2,300 ฿ / 1 คน

ดูรายละเอียด/สั่งซื้อ
SMB1 ชีวะสามัญ เล่ม 1

อาจารย์ณัฐพงศ์ ทะประสพ (หมอตัส) | 4 Video | 180 วัน

0 500 ฿ / 1 คน

ดูรายละเอียด/สั่งซื้อ
C401 (เคมี ม.4 เทอม 1 เล่ม 1 + 2)

อาจารย์อาทิตา พรหมจันทร์ (อ.ตาล) | 21 Video | 180 วัน

0 2,700 ฿ / 1 คน

ดูรายละเอียด/สั่งซื้อ
A-Level อังกฤษ เล่ม 1

อาจารย์นิภาพร คำหาญพล (อ.อีฟ) | 13 Video | 180 วัน

0 1,900 ฿ / 1 คน

ดูรายละเอียด/สั่งซื้อ
C123 (เคมี ม.ต้น เล่ม 1 - 4)

อาจารย์อาทิตา พรหมจันทร์ (อ.ตาล) | 37 Video | 180 วัน

0 1,700 ฿ / 1 คน

ดูรายละเอียด/สั่งซื้อ
B123 (ชีววิทยา ม.ต้น เล่ม1-5)

อาจารย์ณัฐพงศ์ ทะประสพ (หมอตัส) | 37 Video | 180 วัน

0 3,600 ฿ / 1 คน

ดูรายละเอียด/สั่งซื้อ
C501 (เคมี ม.5 เทอม 1 เล่ม 1 - 3)

อาจารย์ศุภเศรษฐ์ เลิศกาญจนศักดิ์ (อ.หมี) | 15 Video | 180 วัน

0 1,500 ฿ / 1 คน

ดูรายละเอียด/สั่งซื้อ
E2011 (ภาษาอังกฤษ ม.2 เทอม 1 เล่ม 1)

อาจารย์นิภาพร คำหาญพล (อ.อีฟ) | 17 Video | 180 วัน

2,900 2,500 ฿ / 1 คน

ดูรายละเอียด/สั่งซื้อ
E3011 (ภาษาอังกฤษ ม.3 เทอม 1 เล่ม 1)

อาจารย์นิภาพร คำหาญพล (อ.อีฟ) | 12 Video | 180 วัน

0 1,500 ฿ / 1 คน

ดูรายละเอียด/สั่งซื้อ
E2021 (ภาษาอังกฤษ ม.2 เทอม 2 เล่ม 1)

อาจารย์นิภาพร คำหาญพล (อ.อีฟ) | 25 Video | 180 วัน

2,600 2,500 ฿ / 1 คน

ดูรายละเอียด/สั่งซื้อ
ERV1 (การอ่านจับใจความเเละการใช้ศัพท์ภาษาอังกฤษ)

อาจารย์ธีราภรณ์ สุธิรวุฒิ (อ.เหม่ย) | 11 Video | 180 วัน

0 1,300 ฿ / 1 คน

ดูรายละเอียด/สั่งซื้อ
E3021 (ภาษาอังกฤษ ม.3 เทอม 2 เล่ม 1)

อาจารย์ธีราภรณ์ สุธิรวุฒิ (อ.เหม่ย) | 25 Video | 180 วัน

2,900 2,500 ฿ / 1 คน

ดูรายละเอียด/สั่งซื้อ
EB1231 (ภาษาอังกฤษปรับพื้นฐาน ม.ต้น เล่ม 1)

พันเอกหญิง ดร.วันดี โตสุวรรณ (อ.วันดี) | 39 Video | 180 วัน

6,000 2,500 ฿ / 1 คน

ดูรายละเอียด/สั่งซื้อ
E1021 (ภาษาอังกฤษ ม.1 เทอม 2 เล่ม 1)

อาจารย์ธีราภรณ์ สุธิรวุฒิ (อ.เหม่ย) | 11 Video | 180 วัน

0 1,200 ฿ / 1 คน

ดูรายละเอียด/สั่งซื้อ
E1011 (ภาษาอังกฤษ ม.1 เทอม 1 เล่ม 1)

อาจารย์ธีราภรณ์ สุธิรวุฒิ (อ.เหม่ย) | 13 Video | 180 วัน

0 1,400 ฿ / 1 คน

ดูรายละเอียด/สั่งซื้อ
E6011 (ภาษาอังกฤษ ม.6 เทอม 1 เล่ม 1)

อาจารย์นิภาพร คำหาญพล (อ.อีฟ) | 10 Video | 180 วัน

0 1,500 ฿ / 1 คน

ดูรายละเอียด/สั่งซื้อ
E5011 (ภาษาอังกฤษ ม.5 เทอม 1 เล่ม 1)

อาจารย์นิภาพร คำหาญพล (อ.อีฟ) | 11 Video | 180 วัน

0 1,400 ฿ / 1 คน

ดูรายละเอียด/สั่งซื้อ
E4021 (ภาษาอังกฤษ ม.4 เทอม 2 เล่ม 1)

อาจารย์นิภาพร คำหาญพล (อ.อีฟ) | 21 Video | 180 วัน

0 1,900 ฿ / 1 คน

ดูรายละเอียด/สั่งซื้อ
BMAT1 Biomedical Admission Test (2009-2012)

อาจารย์พงษ์กิจ เอกวิทยาเวชนุกูล (อ.เอ) | 10 Video | 180 วัน

0 5,000 ฿ / 1 คน

ดูรายละเอียด/สั่งซื้อ
E4011 (ภาษาอังกฤษ ม.4 เทอม 1 เล่ม 1)

อาจารย์นิภาพร คำหาญพล (อ.อีฟ) | 12 Video | 180 วัน

0 1,500 ฿ / 1 คน

ดูรายละเอียด/สั่งซื้อ
EPA4561 (Pre-Advance อังกฤษเตรียมสอบ เล่ม 1)

อาจารย์นิภาพร คำหาญพล (อ.อีฟ) | 17 Video | 180 วัน

3,000 2,500 ฿ / 1 คน

ดูรายละเอียด/สั่งซื้อ
สอบเตรียมทหาร 1

สอบเตรียมทหาร 1 | 82 Video | 180 วัน

13,100 9,000 ฿ / 1 คน

ดูรายละเอียด/สั่งซื้อ
TK1 ติวเข้ม

TK1 ติวเข้ม โครงการพิเศษ | 70 Video | 180 วัน

12,200 9,999 ฿ / 1 คน

ดูรายละเอียด/สั่งซื้อ
P4011 (ฟิสิกส์ ม.4 เทอม 1 เล่ม 1)

อาจารย์พงษ์กิจ เอกวิทยาเวชนุกูล (อ.เอ) | 23 Video | 180 วัน

0 2,800 ฿ / 1 คน

ดูรายละเอียด/สั่งซื้อ
P4021 (ฟิสิกส์ ม.4 เทอม 2 เล่ม 1)

อาจารย์พงษ์กิจ เอกวิทยาเวชนุกูล (อ.เอ) | 28 Video | 180 วัน

4,800 2,000 ฿ / 1 คน

ดูรายละเอียด/สั่งซื้อ
P5011 (ฟิสิกส์ ม.5 เทอม 1 เล่ม 1)

อาจารย์พงษ์กิจ เอกวิทยาเวชนุกูล (อ.เอ) | 17 Video | 180 วัน

0 2,500 ฿ / 1 คน

ดูรายละเอียด/สั่งซื้อ
P5021 (ฟิสิกส์ ม.5 เทอม 2 เล่ม 1)

อาจารย์พงษ์กิจ เอกวิทยาเวชนุกูล (อ.เอ) | 21 Video | 180 วัน

0 2,000 ฿ / 1 คน

ดูรายละเอียด/สั่งซื้อ
B4011 (ชีววิทยา ม.4 เทอม 1 เล่ม 1)

อาจารย์บงกชชนก ด่านรุ่งเจริญ (อ.โม) | 12 Video | 180 วัน

0 1,900 ฿ / 1 คน

ดูรายละเอียด/สั่งซื้อ
B4021 (ชีววิทยา ม.4 เทอม 2 เล่ม 1)

อาจารย์บงกชชนก ด่านรุ่งเจริญ (อ.โม) | 14 Video | 180 วัน

0 2,000 ฿ / 1 คน

ดูรายละเอียด/สั่งซื้อ
B5011 (ชีววิทยา ม.5 เทอม 1 เล่ม 1)

อาจารย์บงกชชนก ด่านรุ่งเจริญ (อ.โม) | 16 Video | 180 วัน

0 1,400 ฿ / 1 คน

ดูรายละเอียด/สั่งซื้อ
B5021 (ชีววิทยา ม.5 เทอม 2 เล่ม 1)

อาจารย์บงกชชนก ด่านรุ่งเจริญ (อ.โม) | 27 Video | 180 วัน

0 1,900 ฿ / 1 คน

ดูรายละเอียด/สั่งซื้อ
TALUIM4001 ตะลุยโจทย์คณิตศาสตร์ ม.4 เล่ม 1

อาจารย์พงษ์กิจ เอกวิทยาเวชนุกูล (อ.เอ) | 17 Video | 180 วัน

0 2,800 ฿ / 1 คน

ดูรายละเอียด/สั่งซื้อ
TALUIM4002 ตะลุยโจทย์คณิตศาสตร์ ม.4 เล่ม 2

อาจารย์พงษ์กิจ เอกวิทยาเวชนุกูล (อ.เอ) | 26 Video | 180 วัน

4,100 2,800 ฿ / 1 คน

ดูรายละเอียด/สั่งซื้อ
TALUIP4001 ตะลุยโจทย์วิชาฟิสิกส์ ม.4 เล่ม 1

อาจารย์พงษ์กิจ เอกวิทยาเวชนุกูล (อ.เอ) | 14 Video | 180 วัน

0 2,500 ฿ / 1 คน

ดูรายละเอียด/สั่งซื้อ
B6011 (ชีววิทยา ม.6 เทอม 1 เล่ม 1)

อาจารย์บงกชชนก ด่านรุ่งเจริญ (อ.โม) | 28 Video | 180 วัน

0 2,400 ฿ / 1 คน

ดูรายละเอียด/สั่งซื้อ
TPAT เชื่อมโยง เล่ม 1

อาจารย์พงษ์กิจ เอกวิทยาเวชนุกูล (อ.เอ) | 9 Video | 180 วัน

0 1,000 ฿ / 1 คน

ดูรายละเอียด/สั่งซื้อ
TPAT เชื่อมโยง เล่ม 2

อาจารย์พงษ์กิจ เอกวิทยาเวชนุกูล (อ.เอ) | 15 Video | 180 วัน

0 1,500 ฿ / 1 คน

ดูรายละเอียด/สั่งซื้อ
TGAT อังกฤษ เล่ม 1

อาจารย์นิภาพร คำหาญพล (อ.อีฟ) | 12 Video | 180 วัน

0 1,500 ฿ / 1 คน

ดูรายละเอียด/สั่งซื้อ
A-Level คณิต เล่ม 1

อาจารย์พงษ์กิจ เอกวิทยาเวชนุกูล (อ.เอ) | 15 Video | 180 วัน

0 2,500 ฿ / 1 คน

ดูรายละเอียด/สั่งซื้อ
A-Level คณิต เล่ม 2

อาจารย์พงษ์กิจ เอกวิทยาเวชนุกูล (อ.เอ) | 27 Video | 180 วัน

0 2,800 ฿ / 1 คน

ดูรายละเอียด/สั่งซื้อ
TPAT กสพท เล่ม 3

อาจารย์พงษ์กิจ เอกวิทยาเวชนุกูล (อ.เอ) | 18 Video | 180 วัน

0 2,700 ฿ / 1 คน

ดูรายละเอียด/สั่งซื้อ
A-Level คณิต เล่ม 3

อาจารย์พงษ์กิจ เอกวิทยาเวชนุกูล (อ.เอ) | 13 Video | 180 วัน

0 1,700 ฿ / 1 คน

ดูรายละเอียด/สั่งซื้อ
A-Level คณิต เล่ม 4

อาจารย์พงษ์กิจ เอกวิทยาเวชนุกูล (อ.เอ) | 22 Video | 180 วัน

0 2,800 ฿ / 1 คน

ดูรายละเอียด/สั่งซื้อ
A-Level ฟิสิกส์ เล่ม 1

อาจารย์พงษ์กิจ เอกวิทยาเวชนุกูล (อ.เอ) | 23 Video | 180 วัน

0 2,800 ฿ / 1 คน

ดูรายละเอียด/สั่งซื้อ
A-Level ฟิสิกส์ เล่ม 2

อาจารย์พงษ์กิจ เอกวิทยาเวชนุกูล (อ.เอ) | 43 Video | 180 วัน

0 2,800 ฿ / 1 คน

ดูรายละเอียด/สั่งซื้อ
A-Level ฟิสิกส์ เล่ม 3

อาจารย์พงษ์กิจ เอกวิทยาเวชนุกูล (อ.เอ) | 19 Video | 180 วัน

0 2,800 ฿ / 1 คน

ดูรายละเอียด/สั่งซื้อ
TPAT วิศวะ เล่ม 1

อาจารย์พงษ์กิจ เอกวิทยาเวชนุกูล (อ.เอ) | 12 Video | 180 วัน

0 2,000 ฿ / 1 คน

ดูรายละเอียด/สั่งซื้อ
TPAT วิศวะ เล่ม 2

อาจารย์พงษ์กิจ เอกวิทยาเวชนุกูล (อ.เอ) | 18 Video | 180 วัน

0 2,800 ฿ / 1 คน

ดูรายละเอียด/สั่งซื้อ
B6021 (ชีววิทยา ม.6 เทอม 2 เล่ม 1)

อาจารย์บงกชชนก ด่านรุ่งเจริญ (อ.โม) | 22 Video | 180 วัน

0 2,000 ฿ / 1 คน

ดูรายละเอียด/สั่งซื้อ
TALUIE4001 ตะลุยโจทย์ภาษาอังกฤษ ม.4 เล่ม 1

อาจารย์นิภาพร คำหาญพล (อ.อีฟ) | 12 Video | 180 วัน

0 1,600 ฿ / 1 คน

ดูรายละเอียด/สั่งซื้อ
S1231 (สังคมศึกษา ม.ต้น เล่ม 1)

อาจารย์กมลาศ เพ็งชะอุ่ม(อ.ดงอ้อ) | 12 Video | 180 วัน

0 1,500 ฿ / 1 คน

ดูรายละเอียด/สั่งซื้อ
TALUIC4001 (ตะลุยโจทย์เคมี ม.4 เล่ม 1)

อาจารย์วรพงษ์ พูลสวัสดิ์ (อ.หวาน) | 14 Video | 180 วัน

0 2,500 ฿ / 1 คน

ดูรายละเอียด/สั่งซื้อ
TALUIT4001 (ตะลุยโจทย์วิชาภาษาไทย ม.4 เล่ม 1)

อาจารย์ฐิติวิชญ์ เสถียรธนานนท์ (อ.นิก) | 25 Video | 180 วัน

0 2,100 ฿ / 1 คน

ดูรายละเอียด/สั่งซื้อ
TALUIB1231 (ตะลุยโจทย์ชีววิทยา ม.ต้น เล่ม 1)

อาจารย์ณัฐพงศ์ ทะประสพ (หมอตัส) | 15 Video | 180 วัน

0 1,300 ฿ / 1 คน

ดูรายละเอียด/สั่งซื้อ
T1011 (ภาษาไทย ม.1 เทอม 1 เล่ม 1)

อาจารย์เนตญา บุญอ่อน (อ.จิ๋ว) | 11 Video | 180 วัน

0 700 ฿ / 1 คน

ดูรายละเอียด/สั่งซื้อ
TALUIP1232 (ตะลุยโจทย์ฟิสิกส์ ม.ต้น เล่ม 2)

อาจารย์พงษ์กิจ เอกวิทยาเวชนุกูล (อ.เอ) | 19 Video | 180 วัน

3,000 2,500 ฿ / 1 คน

ดูรายละเอียด/สั่งซื้อ
TALUIP1231 (ตะลุยโจทย์ฟิสิกส์ ม.ต้น เล่ม 1)

อาจารย์พงษ์กิจ เอกวิทยาเวชนุกูล (อ.เอ) | 13 Video | 180 วัน

0 2,000 ฿ / 1 คน

ดูรายละเอียด/สั่งซื้อ
TALUIM1231 (ตะลุยโจทย์คณิตขั้นเทพ ม.ต้น เล่ม 1)

อาจารย์พงษ์กิจ เอกวิทยาเวชนุกูล (อ.เอ) | 26 Video | 180 วัน

4,200 2,500 ฿ / 1 คน

ดูรายละเอียด/สั่งซื้อ
T1231 (ภาษาไทย ม.ต้น เล่ม 1)

อาจารย์สมใจ อินทะชัย (อ.เอย) | 17 Video | 180 วัน

0 900 ฿ / 1 คน

ดูรายละเอียด/สั่งซื้อ
TALUIM1232 (ตะลุยโจทย์คณิตขั้นเทพ ม.ต้น เล่ม 2)

อาจารย์พงษ์กิจ เอกวิทยาเวชนุกูล (อ.เอ) | 32 Video | 180 วัน

5,800 2,500 ฿ / 1 คน

ดูรายละเอียด/สั่งซื้อ
S5001 (สังคมศึกษา ม.5 เล่ม 1)

อาจารย์ลัทธพล ยิ้มละมัย (อ.ทรัมเป็ท) | 16 Video | 180 วัน

0 1,100 ฿ / 1 คน

ดูรายละเอียด/สั่งซื้อ
T4561 (ภาษาไทย ม.ปลาย เล่ม 1)

อาจารย์สมใจ อินทะชัย (อ.เอย) | 13 Video | 180 วัน

0 1,000 ฿ / 1 คน

ดูรายละเอียด/สั่งซื้อ
TPAT กสพท เล่ม 1

อาจารย์พงษ์กิจ เอกวิทยาเวชนุกูล (อ.เอ) | 6 Video | 180 วัน

0 2,000 ฿ / 1 คน

ดูรายละเอียด/สั่งซื้อ
BTU001 (สรุปเนื้อหาชีวะ สอบเข้าเตรียมอุดม เล่ม 1)

อาจารย์สุรกฤษฏิ์ สุขสกุล (อ.ไมค์) | 20 Video | 180 วัน

1,600 1,500 ฿ / 1 คน

ดูรายละเอียด/สั่งซื้อ
TALUIBTU1 (ตะลุยโจทย์ชีวะ สอบเข้าเตรียมอุดม เล่ม 1)

อาจารย์สุรกฤษฏิ์ สุขสกุล (อ.ไมค์) | 16 Video | 180 วัน

1,300 1,200 ฿ / 1 คน

ดูรายละเอียด/สั่งซื้อ
P123 (ฟิสิกส์ ม.ต้น เล่ม1-3)

น.ต.ผศ.ดร.พินิศ รัตนปรมากุล (อ.ต้อม) | 13 Video | 180 วัน

0 1,500 ฿ / 1 คน

ดูรายละเอียด/สั่งซื้อ
แพ็คเกจ นายสิบตำรวจ

คอร์ส นายสิบตำรวจ | 156 Video | 180 วัน

23,700 13,000 ฿ / 1 คน

ดูรายละเอียด/สั่งซื้อ
TPAT กสพท เล่ม 4

อาจารย์พงษ์กิจ เอกวิทยาเวชนุกูล (อ.เอ) | 5 Video | 180 วัน

0 800 ฿ / 1 คน

ดูรายละเอียด/สั่งซื้อ
SC2021 วิทยาศาสตร์ ม.2 เทอม2 เล่ม1

อาจารย์เอกอักษรา มะสะ (อ.ต้นกล้า) | 13 Video | 180 วัน

0 1,200 ฿ / 1 คน

ดูรายละเอียด/สั่งซื้อ
E5021 (ภาษาอังกฤษ ม.5 เทอม 2 เล่ม 1)

อาจารย์นิภาพร คำหาญพล (อ.อีฟ) | 17 Video | 180 วัน

2,300 2,200 ฿ / 1 คน

ดูรายละเอียด/สั่งซื้อ
S4001 (สังคมศึกษา ม.4 เล่ม 1)

อาจารย์ลัทธพล ยิ้มละมัย (อ.ทรัมเป็ท) | 9 Video | 180 วัน

0 500 ฿ / 1 คน

ดูรายละเอียด/สั่งซื้อ
S6001 (สังคมศึกษา ม.6 เล่ม 1)

อาจารย์ลัทธพล ยิ้มละมัย (อ.ทรัมเป็ท) | 7 Video | 180 วัน

0 300 ฿ / 1 คน

ดูรายละเอียด/สั่งซื้อ
T2011 (ภาษาไทย ม.2 เทอม 1 เล่ม 1)

อาจารย์สมใจ อินทะชัย (อ.เอย) | 4 Video | 180 วัน

0 400 ฿ / 1 คน

ดูรายละเอียด/สั่งซื้อ
T4011 (ภาษาไทย ม.4 เทอม 1 เล่ม 1)

อาจารย์สมใจ อินทะชัย (อ.เอย) | 4 Video | 180 วัน

0 400 ฿ / 1 คน

ดูรายละเอียด/สั่งซื้อ
A-Level ชีวะ เล่ม 1

อาจารย์สุรกฤษฏิ์ สุขสกุล (อ.ไมค์) | 20 Video | 180 วัน

0 1,100 ฿ / 1 คน

ดูรายละเอียด/สั่งซื้อ
A-Level ฟิสิกส์ เล่ม 6

อาจารย์พงษ์กิจ เอกวิทยาเวชนุกูล (อ.เอ) | 8 Video | 180 วัน

0 1,700 ฿ / 1 คน

ดูรายละเอียด/สั่งซื้อ
A-Level ชีวะ เล่ม 2

อาจารย์บงกชชนก ด่านรุ่งเจริญ (อ.โม) | 3 Video | 180 วัน

0 700 ฿ / 1 คน

ดูรายละเอียด/สั่งซื้อ
คอร์ส จ่าอากาศ / จ่าทหารเรือ / นายสิบ

คอร์ส จ่าอากาศ | 182 Video | 180 วัน

23,500 16,000 ฿ / 1 คน

ดูรายละเอียด/สั่งซื้อ
TALUIE4561 ตะลุยโจทย์ภาษาอังกฤษ ม.ปลาย เล่ม 1

พันเอกหญิง ดร.วันดี โตสุวรรณ (อ.วันดี) | 5 Video | 180 วัน

0 800 ฿ / 1 คน

ดูรายละเอียด/สั่งซื้อ
SC1011 (วิทยาศาสตร์ ม.1 เทอม 1 เล่ม 1)

อาจารย์เอกอักษรา มะสะ (อ.ต้นกล้า) | 12 Video | 180 วัน

0 1,600 ฿ / 1 คน

ดูรายละเอียด/สั่งซื้อ
SC2011 (วิทยาศาสตร์ ม.2 เทอม1 เล่ม1)

อาจารย์เอกอักษรา มะสะ (อ.ต้นกล้า) | 11 Video | 180 วัน

0 1,200 ฿ / 1 คน

ดูรายละเอียด/สั่งซื้อ
E1011 อ.ออย(สำหรับหาดใหญ่)

E1011 อ.ออย(สำหรับหาดใหญ่) | 5 Video | 180 วัน

0 0 ฿ / คน

ดูรายละเอียด/สั่งซื้อ
TPAT กสพท เล่ม 2

อาจารย์พงษ์กิจ เอกวิทยาเวชนุกูล (อ.เอ) | 2 Video | 180 วัน

0 500 ฿ / 1 คน

ดูรายละเอียด/สั่งซื้อ
SC3021 (วิทยาศาสตร์ ม.3 เทอม 2 เล่ม 1)

อาจารย์เอกอักษรา มะสะ (อ.ต้นกล้า) | 13 Video | 180 วัน

0 1,200 ฿ / 1 คน

ดูรายละเอียด/สั่งซื้อ
New A-level ไทย เล่ม 2

อาจารย์สมใจ อินทะชัย (อ.เอย) | 16 Video | 180 วัน

2,800 2,500 ฿ / 1 คน

ดูรายละเอียด/สั่งซื้อ
New A-level สังคม เล่ม 2

อาจารย์สุรศักดิ์ ชะวะวุฒโท (อ.ออฟ) | 13 Video | 180 วัน

0 1,700 ฿ / 1 คน

ดูรายละเอียด/สั่งซื้อ
New A-Level เคมี เล่ม2

อาจารย์วรพงษ์ พูลสวัสดิ์ (อ.หวาน) | 23 Video | 180 วัน

3,500 2,500 ฿ / 1 คน

ดูรายละเอียด/สั่งซื้อ
New A-Level คณิต เล่ม7

อาจารย์พงษ์กิจ เอกวิทยาเวชนุกูล (อ.เอ) | 14 Video | 180 วัน

2,600 2,500 ฿ / 1 คน

ดูรายละเอียด/สั่งซื้อ
New TGAT Part 2-3

อาจารย์พงษ์กิจ เอกวิทยาเวชนุกูล (อ.เอ) | 19 Video | 180 วัน

2,500 2,000 ฿ / 1 คน

ดูรายละเอียด/สั่งซื้อ
New A-Level ฟิสิกส์ เล่ม7

อาจารย์พงษ์กิจ เอกวิทยาเวชนุกูล (อ.เอ) | 14 Video | 180 วัน

0 2,800 ฿ / 1 คน

ดูรายละเอียด/สั่งซื้อ
ทดสอบ

อาจารย์พงษ์กิจ เอกวิทยาเวชนุกูล (อ.เอ) | 10 Video | 180 วัน

0 0 ฿ / คน

ดูรายละเอียด/สั่งซื้อ
คณิตศาสตร์ ม.1

อาจารย์เอกอักษรา มะสะ (อ.ต้นกล้า) | 5 Video | 180 วัน

0 0 ฿ / คน

ดูรายละเอียด/สั่งซื้อ
อังกฤษ ม.1

อาจารย์ ภานุวัฒน์ จิมมาลี (อ.เต้ย) | 11 Video | 180 วัน

0 0 ฿ / คน

ดูรายละเอียด/สั่งซื้อ
คณิตศาสตร์ ม.4

อาจารย์ นันทวัฒน์ นาคแสง (นันท์) | 16 Video | 180 วัน

0 0 ฿ / คน

ดูรายละเอียด/สั่งซื้อ
ภาษาอังกฤษ ม.4

อาจารย์ ภานุวัฒน์ จิมมาลี (อ.เต้ย) | 10 Video | 180 วัน

0 0 ฿ / คน

ดูรายละเอียด/สั่งซื้อ
คอร์ส BORN TO BE DOCTOR

คอร์สBORN TO BE DOCTOR | 158 Video | 180 วัน

0 24,300 ฿ / 1 คน

ดูรายละเอียด/สั่งซื้อ
คอร์ส BORN TO BE ENGINEER

คอร์สBORN TO BE ENGINEER | 183 Video | 180 วัน

0 25,000 ฿ / 1 คน

ดูรายละเอียด/สั่งซื้อ
คณิตศาสตร์ ม.1 ทศนิยมและเศษส่วน

อาจารย์ นันทวัฒน์ นาคแสง (นันท์) | 17 Video | 180 วัน

0 0 ฿ / 1 คน

ดูรายละเอียด/สั่งซื้อ