TPAT เชื่อมโยง เล่ม 2

GAT102 GATเชื่อมโยง เล่ม2 -ความถนัดทั่วไป -การอ่าน-เขียน-คิด-เชิงวิเคราะห์ -การแก้ปัญหา
สอนโดย

อาจารย์พงษ์กิจ เอกวิทยาเวชนุกูล (อ.เอ)

สอน คณิตศาสตร์-ฟิสิกส์ จบการศึกษา ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ ปริญญาโท MBA จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สิ่งที่จะได้รับ
 • เนื้อหาทั้งหมด 15 วีดีโอ
 • ความยาวรวมประมาณ 16:30 ชั่วโมง
 • เรียนได้ 180 วัน
เพิ่มเติม

 • เนื้อหาในคอร์ส 15 วีดีโอ
 • TPAT เชื่อมโยง เล่ม 2 15 บทเรียน
 • EP1 TPAT เชื่อมโยง เล่ม 2 แนะนำ+ลุยฝ่าวิกฤต+นกในอเมริกา 00:19 hr
 • EP2 TPAT เชื่อมโยง เล่ม 2 bird+(036)สัตว์อพยพเคลื่อนย้ายกลับถิ่นอย่างไร 1:11 hr
 • EP3 TPAT เชื่อมโยง เล่ม 2 อนาคตราคาสินค้าเกษตร+ปีกระต่าย 1:18 hr
 • EP4 TPAT เชื่อมโยง เล่ม 2 ใกล้สิ้นปีเสือ+ทางรอดเต่าเขียวย 1:29 hr
 • EP5 TPAT เชื่อมโยง เล่ม 2 ปัญหาวัยรุ่น+วัยรุ่นไทยทำลายสถิติ 1:16 hr
 • EP6 TPAT เชื่อมโยง เล่ม 2 จุดอ่อนของคนไทย(035)+ป่าพรุ 1:28 hr
 • EP7 TPAT เชื่อมโยง เล่ม 2 อะไรจะเกิดขึ้น(039)เมษาปีเสือดุ 1:24 hr
 • EP8 TPAT เชื่อมโยง เล่ม 2 คลายเครียด+ฟ้าทะลายโจร 1:16 hr
 • EP9 TPAT เชื่อมโยง เล่ม 2 เฉลยแบบทดสอบเรื่องพระราชดำรัส+มาบตาพุด 1:04 hr
 • EP10 TPAT เชื่อมโยง เล่ม 2 ทดสอบ ยาลดน้ำหนัก 00:36 hr
 • EP11 TPAT เชื่อมโยง เล่ม 2 บริโภคน้ำตาล+ทานเนื้อแดง 1:02 hr
 • EP12 TPAT เชื่อมโยง เล่ม 2 สุนัขพันธ์เขี้ยว+จิตตกdog 00:48 hr
 • EP13 TPAT เชื่อมโยง เล่ม 2 ธูป+เด้งพูลโต toop 1:04 hr
 • EP14 TPAT เชื่อมโยง เล่ม 2 ผักและผลไม้+โคลนนิ่ง 00:59 hr
 • EP15 TPAT เชื่อมโยง เล่ม 2 ขนมทางเลือก)ผักตำลึง 1:17 hr
 • ตะกร้าสินค้า