TK1 ติวเข้ม

-โควตาเหล่า ทบ.(แบบเฉพาะกลุ่ม) -โครงการช้างเผือก ทอ. -โครงการฉลามขาว ทร.
สอนโดย

TK1 ติวเข้ม โครงการพิเศษ

สิ่งที่จะได้รับ
 • เนื้อหาทั้งหมด 70 วีดีโอ
 • ความยาวรวมประมาณ 124:42 ชั่วโมง
 • เรียนได้ 180 วัน
เพิ่มเติม

 • เนื้อหาในคอร์ส 70 วีดีโอ
 • TK1 ติวเข้ม วิชาคณิตศาสตร์ 19 บทเรียน
 • EP1 ติวเข้มคณิตศาสตร์ 1:48 hr
 • EP2 ติวเข้มคณิตศาสตร์ 2:08 hr
 • EP3 ติวเข้มคณิตศาสตร์ 2:16 hr
 • EP4 ติวเข้มคณิตศาสตร์ 2:13 hr
 • EP5 ติวเข้มคณิตศาสตร์ 00:15 hr
 • EP6 ติวเข้มคณิตศาสตร์ 1:40 hr
 • EP7 ติวเข้มคณิตศาสตร์ 2:24 hr
 • EP8 ติวเข้มคณิตศาสตร์ 2:17 hr
 • EP9 ติวเข้มคณิตศาสตร์ 2:18 hr
 • EP10 ติวเข้มคณิตศาสตร์ 2:01 hr
 • EP11 ติวเข้มคณิตศาสตร์ 2:20 hr
 • EP12 ติวเข้มคณิตศาสตร์ 2:10 hr
 • EP13 ติวเข้มคณิตศาสตร์ 1:58 hr
 • EP14 ติวเข้มคณิตศาสตร์ 2:18 hr
 • EP15 ติวเข้มคณิตศาสตร์ 2:35 hr
 • EP16 ติวเข้มคณิตศาสตร์ 2:43 hr
 • EP17 ติวเข้มคณิตศาสตร์ 2:38 hr
 • EP18 ติวเข้มคณิตศาสตร์ 2:16 hr
 • EP19 ติวเข้มคณิตศาสตร์ 3:03 hr
 • TK1 ติวเข้ม วิชาฟิสิกส์ 9 บทเรียน
 • EP1 ติวเข้มฟิสิกส์ 1:58 hr
 • EP2 ติวเข้มฟิสิกส์ 1:46 hr
 • EP3 ติวเข้มฟิสิกส์ 1:43 hr
 • EP4 ติวเข้มฟิสิกส์ 1:45 hr
 • EP5 ติวเข้มฟิสิกส์ 1:51 hr
 • EP6 ติวเข้มฟิสิกส์ 1:54 hr
 • EP7 ติวเข้มฟิสิกส์ 1:48 hr
 • EP8 ติวเข้มฟิสิกส์ 1:58 hr
 • EP9 ติวเข้มฟิสิกส์ 1:51 hr
 • TK1 ติวเข้ม วิชาเคมี 8 บทเรียน
 • EP1 ติวเข้มเคมี 1:48 hr
 • EP2 ติวเข้มเคมี 00:38 hr
 • EP3 ติวเข้มเคมี 2:03 hr
 • EP4 ติวเข้มเคมี 1:59 hr
 • EP5 ติวเข้มเคมี 1:57 hr
 • EP6 ติวเข้มเคมี 1:56 hr
 • EP7 ติวเข้มเคมี 1:52 hr
 • EP8 ติวเข้มเคมี 00:38 hr
 • TK1 ติวเข้ม วิชาชีววิทยา 9 บทเรียน
 • EP1 ติวเข้มชีววิทยา 2:13 hr
 • EP2 ติวเข้มชีววิทยา 2:01 hr
 • EP3 ติวเข้มชีววิทยา 1:58 hr
 • EP4 ติวเข้มชีววิทยา 2:00 hr
 • EP5 ติวเข้มชีววิทยา 1:53 hr
 • EP6 ติวเข้มชีววิทยา 1:10 hr
 • EP7 ติวเข้มชีววิทยา 00:30 hr
 • EP8 ติวเข้มชีววิทยา 00:28 hr
 • EP9 ติวเข้มชีววิทยา 00:11 hr
 • TK1 ติวเข้ม วิชาภาษาอังกฤษ 16 บทเรียน
 • EP1 ติวเข้มภาษาอังกฤษ 2:01 hr
 • EP2 ติวเข้มภาษาอังกฤษ 1:50 hr
 • EP3 ติวเข้มภาษาอังกฤษ 1:47 hr
 • EP4 ติวเข้มภาษาอังกฤษ 1:49 hr
 • EP5 ติวเข้มภาษาอังกฤษ 1:50 hr
 • EP6 ติวเข้มภาษาอังกฤษ 1:48 hr
 • EP7 ติวเข้มภาษาอังกฤษ 1:47 hr
 • EP8 ติวเข้มภาษาอังกฤษ 1:44 hr
 • EP9 ติวเข้มภาษาอังกฤษ 1:54 hr
 • EP10 ติวเข้มภาษาอังกฤษ 1:54 hr
 • EP11 ติวเข้มภาษาอังกฤษ 1:50 hr
 • EP12 ติวเข้มภาษาอังกฤษ 1:51 hr
 • EP13 ติวเข้มภาษาอังกฤษ 1:46 hr
 • EP14 ติวเข้มภาษาอังกฤษ 1:44 hr
 • EP15 ติวเข้มภาษาอังกฤษ 1:38 hr
 • EP16 ติวเข้มภาษาอังกฤษ 1:53 hr
 • TK1 ติวเข้ม วิชาภาษาไทย 9 บทเรียน
 • EP1 ติวเข้มภาษาไทย 1:52 hr
 • EP3 ติวเข้มภาษาไทย 1:11 hr
 • EP2 ติวเข้มภาษาไทย 1:53 hr
 • EP4 ติวเข้มภาษาไทย 00:20 hr
 • EP5 ติวเข้มภาษาไทย 1:35 hr
 • EP6 ติวเข้มภาษาไทย 1:56 hr
 • EP7 ติวเข้มภาษาไทย 2:00 hr
 • EP8 ติวเข้มภาษาไทย 00:48 hr
 • EP9 ติวเข้มภาษาไทย 00:14 hr
 • ตะกร้าสินค้า