A-Level ไทย เล่ม 1

A-Levelไทย เล่ม1 (วิชาภาษาไทย ม.6 เล่ม 1) – แบบทดสอบ ONET / แนวข้อสอบ มช. – หลักการใช้ภาษา – ธรรมชาติของภาษา – โวหารการเขียน – การอ่านบทความยาว
สอนโดย

อาจารย์สมใจ อินทะชัย (อ.เอย)

จบการศึกษา ป.โท คณะอักษรศาสตร์ ม.ศิลปากร

สิ่งที่จะได้รับ
 • เนื้อหาทั้งหมด 14 วีดีโอ
 • ความยาวรวมประมาณ 19:01 ชั่วโมง
 • เรียนได้ 180 วัน
เพิ่มเติม

 • เนื้อหาในคอร์ส 14 วีดีโอ
 • A-Level ไทย เล่ม 1 14 บทเรียน
 • EP1 A-Level ไทย เล่ม 1 รวมแนวข้อสอบ มช. 1:48 hr
 • EP2 A-Level ไทย เล่ม 1 รวมแนวข้อสอบ มช. 1:45 hr
 • EP3 A-Level ไทย เล่ม 1 รวมแนวข้อสอบ มช. 1:32 hr
 • EP4 A-Level ไทย เล่ม 1 รวมแนวข้อสอบ มช. 00:57 hr
 • EP5 A-Level ไทย เล่ม 1 การอ่านบทความยาว 00:39 hr
 • EP6 A-Level ไทย เล่ม 1 ไทยสามัญ ชุดที่ 1 1:45 hr
 • EP7 A-Level ไทย เล่ม 1 ไทยสามัญ ชุดที่ 1 1:39 hr
 • EP8 A-Level ไทย เล่ม 1 ไทยสามัญ ชุดที่ 2 1:38 hr
 • EP9 A-Level ไทย เล่ม 1 ไทยสามัญ ชุดที่ 2 1:07 hr
 • EP10 A-Level ไทย เล่ม 1 ไทยสามัญ ชุดที่3 00:08 hr
 • EP11 A-Level ไทย เล่ม 1 ไทยสามัญ ชุดที่3 00:51 hr
 • EP12 A-Level ไทย เล่ม 1 ไทยสามัญ ชุดที่ 4 2:05 hr
 • EP13 A-Level ไทย เล่ม 1 ไทยสามัญ ชุดที่ 5 1:27 hr
 • EP14 A-Level ไทย เล่ม 1 ไทยสามัญ ชุดที่ 5 1:33 hr
 • ตะกร้าสินค้า