M500 (คณิตปรับพื้นฐาน ม.5)

✔ เลขยกกำลังขั้นเทพ ✔ ลำดับอนุกรม ✔ สถิติ ✔ ตรีโกณมิติ ✔ ความน่าจะเป็น
สอนโดย

อาจารย์พงษ์กิจ เอกวิทยาเวชนุกูล (อ.เอ)

สอน คณิตศาสตร์-ฟิสิกส์ จบการศึกษา ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ ปริญญาโท MBA จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สิ่งที่จะได้รับ
 • เนื้อหาทั้งหมด 33 วีดีโอ
 • ความยาวรวมประมาณ 59:00 ชั่วโมง
 • เรียนได้ 180 วัน
เพิ่มเติม

 • เนื้อหาในคอร์ส 33 วีดีโอ
 • เลขยกกำลังขั้นเทพ 7 บทเรียน
 • EP.1 เลขยกกำลัง 2:04 hr
 • EP.2 เลขยกกำลัง 1:54 hr
 • EP.3 เลขยกกำลัง 2:00 hr
 • EP.4 เลขยกกำลัง 1:35 hr
 • EP.5 เลขยกกำลัง 1:48 hr
 • EP.6 เลขยกกำลัง 1:49 hr
 • EP.7 เลขยกกำลัง 1:47 hr
 • ลำดับอนุกรม 8 บทเรียน
 • EP.1 ลำดับอนุกรม 1:39 hr
 • EP.2 ลำดับอนุกรม 1:47 hr
 • EP.3 ลำดับอนุกรม 1:31 hr
 • EP.4 ลำดับอนุกรม 1:34 hr
 • EP.5 ลำดับอนุกรม 1:37 hr
 • EP.6 ลำดับอนุกรม 1:55 hr
 • EP.7 ลำดับอนุกรม 1:43 hr
 • EP.8 ลำดับอนุกรม 1:39 hr
 • สถิติ 7 บทเรียน
 • EP.1 สถิติ 1:48 hr
 • EP.2 สถิติ 1:40 hr
 • EP.3 สถิติ 1:37 hr
 • EP.4 สถิติ 1:14 hr
 • EP.5 สถิติ 1:29 hr
 • EP.6 สถิติ 1:31 hr
 • EP.7 สถิติ 1:10 hr
 • ตรีโกณมิติ 8 บทเรียน
 • EP.1 ตรีโกณมิติ 1:50 hr
 • EP.2 ตรีโกณมิติ 2:12 hr
 • EP.3 ตรีโกณมิติ 1:38 hr
 • EP.4 ตรีโกณมิติ 1:46 hr
 • EP.5 ตรีโกณมิติ 1:44 hr
 • EP.6 ตรีโกณมิติ 1:52 hr
 • EP.7 ตรีโกณมิติ 1:40 hr
 • EP.8 ตรีโกณมิติ 1:13 hr
 • ความน่าจะเป็น 3 บทเรียน
 • EP.1 ความน่าจะเป็น 2:07 hr
 • EP.2 ความน่าจะเป็น 2:33 hr
 • EP.3 ความน่าจะเป็น 3:18 hr
 • ตะกร้าสินค้า