M400 (คณิตศาสตร์ปรับพื้นฐาน ม.4)

✔เซต ✔จำนวนจริง ✔เรขาคณิต
สอนโดย

อาจารย์พงษ์กิจ เอกวิทยาเวชนุกูล (อ.เอ)

สอน คณิตศาสตร์-ฟิสิกส์ จบการศึกษา ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ ปริญญาโท MBA จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สิ่งที่จะได้รับ
 • เนื้อหาทั้งหมด 9 วีดีโอ
 • ความยาวรวมประมาณ 15:00 ชั่วโมง
 • เรียนได้ 180 วัน
เพิ่มเติม

 • เนื้อหาในคอร์ส 9 วีดีโอ
 • เซต 5 บทเรียน
 • EP.1 เชต 1:28 hr
 • EP.2 เชต 1:42 hr
 • EP.3 เชต 1:49 hr
 • EP.4 เชต 1:36 hr
 • EP.5 เชต + จำนวนจริง 1:42 hr
 • จำนวนจริง 2 บทเรียน
 • EP.1 จำนวนจริง 1:38 hr
 • EP.2 จำนวนจริง 1:49 hr
 • เรขาคณิต 2 บทเรียน
 • EP.1 เรขาคณิต 1:38 hr
 • EP.2 เรขาคณิต 1:35 hr
 • ตะกร้าสินค้า