M301 (คณิตศาสตร์ ม.3 เทอม 1)

เนื้อหาสอนปรับพื้นเลข เรียนได้เก่ง ได้เกรด 4 สอบเข้า ม.4 เตรียมอุดมฯ / สอบเข้าเตรียมทหาร / สอบเข้านายสิบ ✔ พื้นที่ผิวเเละปริมาตร ✔ การแยกตัวประกอบพหุนาม ✔ เส้นตรง ✔ สมการกำลังสองสมบูรณ์ ✔ พาราโบลา
สอนโดย

อาจารย์พงษ์กิจ เอกวิทยาเวชนุกูล (อ.เอ)

สอน คณิตศาสตร์-ฟิสิกส์ จบการศึกษา ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ ปริญญาโท MBA จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สิ่งที่จะได้รับ
 • เนื้อหาทั้งหมด 14 วีดีโอ
 • ความยาวรวมประมาณ 17:30 ชั่วโมง
 • เรียนได้ 180 วัน
เพิ่มเติม

 • เนื้อหาในคอร์ส 14 วีดีโอ
 • คณิตศาสตร์ ม.3 เทอม 1 14 บทเรียน
 • EP.1 พื้นที่ผิวและปริมาตร 1:26 hr
 • EP.2 พื้นที่ผิวและปริมาตร 00:51 hr
 • EP.3 พื้นที่ผิวและปริมาตร 1:20 hr
 • EP.4 พื้นที่ผิวและปริมาตร 1:24 hr
 • EP.5 เส้นตรง 00:40 hr
 • EP.6 ปริมาตรและพื้นที่ผิว+เส้นตรง 1:24 hr
 • EP.7 ปริมาตรและพื้นที่ผิว 1:23 hr
 • EP.8 การแยกตัวประกอบพหุนาม 1:28 hr
 • EP.9 สมการกำลังสอง 1:18 hr
 • EP.10 สมการกำลังสอง 1:32 hr
 • EP.11 สมการกำลังสอง 1:16 hr
 • EP.12 พาราโบลา 00:56 hr
 • EP.13 พาราโบลา 1:07 hr
 • EP.14 พาราโบลา 1:26 hr
 • ตะกร้าสินค้า