A-Level ชีวะ เล่ม 2

สรุปชีวะสามัญ
สอนโดย

อาจารย์บงกชชนก ด่านรุ่งเจริญ (อ.โม)

ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผ่านการอบรมโครงการโอลิมปิกวิชาการ (สอวน.)

สิ่งที่จะได้รับ
  • เนื้อหาทั้งหมด 3 วีดีโอ
  • ความยาวรวมประมาณ 7:7 ชั่วโมง
  • เรียนได้ 180 วัน
เพิ่มเติม

  • เนื้อหาในคอร์ส 3 วีดีโอ
  • A-Level ชีวะ เล่ม 2 3 บทเรียน
  • 01 A-Level ชีวะ เล่ม 2 2:56 hr
  • 02 A-Level ชีวะ เล่ม 2 2:42 hr
  • 03 A-Level ชีวะ เล่ม 2 1:28 hr
  • ตะกร้าสินค้า