T4011 (ภาษาไทย ม.4 เทอม 1 เล่ม 1)

- ลักษณะของภาษา - คำนมัสการคุณานุคุณ - กข์ของชาวนาในบทกวี - นิทานเวตาล
สอนโดย

อาจารย์สมใจ อินทะชัย (อ.เอย)

ป.ตรี ศึกษาศาสตร์ ม.ศิลปากร เกียรตินิยมอันดับ2 ป.โท คณะอักษรศาสตร์ ม.ศิลปากร

สิ่งที่จะได้รับ
  • เนื้อหาทั้งหมด 4 วีดีโอ
  • ความยาวรวมประมาณ 04:38 ชั่วโมง
  • เรียนได้ 180 วัน
เพิ่มเติม

  • เนื้อหาในคอร์ส 4 วีดีโอ
  • ภาษาไทย ม.4 เทอม 1 เล่ม 1 4 บทเรียน
  • EP.1 ลักษณะของภาษา 1:40 hr
  • EP.2 คำนมัสการคุณานุคุณ 01:00 hr
  • EP.3 ทุกข์ของชาวนาในบทกวี 00:51 hr
  • EP.4 นิทานเวตาล 1:06 hr
  • ตะกร้าสินค้า