S6001 (สังคมศึกษา ม.6 เล่ม 1)

ภูมิศาสตร์และเศรษฐกิจเอเชียตะวันออกเฉียงใต้, อาเซียนศึกษา, ประเด็นสำคัญในอาเซียน, รัฐศาสตร์และการเมืองระหว่างประเทศ, องค์การระหว่างประเทศ, เหตุการณ์สำคัญของโลกร่วมสมัย
สอนโดย

อาจารย์ลัทธพล ยิ้มละมัย (อ.ทรัมเป็ท)

รางวัลรัฐศาสตร์ประกาศเกียรติ นักศึกษาดีเด่น คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2562

สิ่งที่จะได้รับ
  • เนื้อหาทั้งหมด 7 วีดีโอ
  • ความยาวรวมประมาณ 03:00 ชั่วโมง
  • เรียนได้ 180 วัน
เพิ่มเติม

  • เนื้อหาในคอร์ส 7 วีดีโอ
  • สังคม ม.6 เทอม 2 เล่ม 1 4 บทเรียน
  • EP.1 รัฐศาสตร์และการเมืองระหว่างประเทศ 00:35 hr
  • EP.2 องค์การระหว่างประเทศ 00:24 hr
  • EP.3 เหตุการณ์สำคัญของโลกร่วมสมัย 00:21 hr
  • EP.4 เหตุการณ์สำคัญของโลกร่วมสมัย 00:27 hr
  • ตะกร้าสินค้า