S4001 (สังคมศึกษา ม.4 เล่ม 1)

กฎหมายในชีวิตประจำวัน, พระพุทธศาสนา, วัฒนธรรมไทย, กฎหมาย รัฐศาสตร์ และหน้าที่พลเมือง
สอนโดย

นายลัทธพล ยิ้มละมัย (อ.ทรัมเป็ท)

รางวัลรัฐศาสตร์ประกาศเกียรติ นักศึกษาดีเด่น คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2562

สิ่งที่จะได้รับ
 • เนื้อหาทั้งหมด 9 วีดีโอ
 • ความยาวรวมประมาณ 5:16 ชั่วโมง
 • เรียนได้ 180 วัน
เพิ่มเติม

 • เนื้อหาในคอร์ส 9 วีดีโอ
 • สังคม ม.4 เทอม 1 เล่ม 1 5 บทเรียน
 • EP.1 กฎหมายในชีวิตประจำวัน 00:29 hr
 • EP.2 กฎหมายในชีวิตประจำวัน 00:41 hr
 • EP.3 กฎหมายในชีวิตประจำวัน 00:46 hr
 • EP.4 กฎหมายในชีวิตประจำวัน 00:20 hr
 • EP.5 พระพุทธศาสนา 00:50 hr
 • สังคม ม.4 เทอม 2 เล่ม 1 4 บทเรียน
 • EP.1 วัฒนธรรมไทย 00:22 hr
 • EP.2 วัฒนธรรมไทย 00:53 hr
 • EP.3 กฎหมาย รัฐศาสตร์ และหน้าที่พลเมือง 00:27 hr
 • EP.4 กฎหมาย รัฐศาสตร์ และหน้าที่พลเมือง 00:25 hr
 • ตะกร้าสินค้า