MB201 (คณิตศาสตร์พื้นฐาน ม.2 เทอม 1)

- อัตราส่วนและร้อยละ - การวัด - แผนภูมิวงกลม - ความเท่ากันทุกประการ
สอนโดย

อาจารย์อัลครินทร์ เพชรพิรุฬหศิริ (หมอแจน)

ทันตแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล

สิ่งที่จะได้รับ
 • เนื้อหาทั้งหมด 10 วีดีโอ
 • ความยาวรวมประมาณ 10:00 ชั่วโมง
 • เรียนได้ 180 วัน
เพิ่มเติม

 • เนื้อหาในคอร์ส 10 วีดีโอ
 • อัตราส่วนเเละร้อยละ 4 บทเรียน
 • EP.1 อัตราส่วนเเละร้อยละ 00:50 hr
 • EP.2 อัตราส่วนเเละร้อยละ 00:43 hr
 • EP.3 อัตราส่วนเเละร้อยละ 00:46 hr
 • EP.4 อัตราส่วนเเละร้อยละ 1:17 hr
 • การวัด 3 บทเรียน
 • EP.1 การวัด 00:57 hr
 • EP.2 การวัด 1:35 hr
 • EP.3 การวัด 1:24 hr
 • เเผนภูมิวงกลม 1 บทเรียน
 • EP.1 เเผนภูมิวงกลม 1:20 hr
 • ความเท่ากันทุกประการ 2 บทเรียน
 • EP.1 ความเท่ากันทุกประการ 1:02 hr
 • EP.2 ความเท่ากันทุกประการ 00:19 hr
 • ตะกร้าสินค้า