BTU001 (สรุปเนื้อหาชีวะ สอบเข้าเตรียมอุดม เล่ม 1)

เหมาะสำหรับสอบเข้าเตรียมอุดม และรร.ชั้นนำทั่วประเทศ เนื้อหา ได้แก่ - การศึกษาชีววิทยา -หน่วยของสิ่งมีชีวิต -โครงสร้างและหน้าที่ของเซลล์ -การลำเลียงสารผ่านเซลล์ -การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม -ยีนส์และโคโมโซม -พันธุวิศวกรรม -การดำรงชีวิตของพืช -ระบบนิเวศ -ระบบย่อยอาหาร -ระบบหายใจ -ระบบขับถ่าย -ระบบสัมพันธ์และการเจริญเติบโต
สอนโดย

อาจารย์สุรกฤษฏิ์ สุขสกุล (อ.ไมค์)

ป.โท วิทยามหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

สิ่งที่จะได้รับ
 • เนื้อหาทั้งหมด 20 วีดีโอ
 • ความยาวรวมประมาณ 15:50 ชั่วโมง
 • เรียนได้ 180 วัน
เพิ่มเติม

 • เนื้อหาในคอร์ส 20 วีดีโอ
 • สรุปเนื้อหาชีวะ สอบเข้าเตรียมอุดม เล่ม 1 20 บทเรียน
 • EP1. การศึกษาชีววิทยา(P.1-4) 00:37 hr
 • EP2. กระบวนการทางวิทยาศาสตร์(P.4-8) 00:27 hr
 • EP3. หน่วยของสิ่งมีชีวิต(P.9-18) 1:25 hr
 • EP4. การลำเลียงสารผ่านเซลล์(P.19-26) 00:59 hr
 • EP5. การแบ่งเซลล์(P.27-40) 1:04 hr
 • EP6. การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม(P.41-44) 1:04 hr
 • EP7. ยีนและโครโมโซม(P.45-52) 00:42 hr
 • EP8. โครงสร้างพืช(P.53-57) 1:05 hr
 • EP9. การลำเลียง การสืบพันธุ์พืช(P.58-60) 1:04 hr
 • EP10. การตอบสนอง การสังเคราะห์ด้วยแสง(P.61-65) 00:31 hr
 • EP11. ระบบนิเวศ(P.66-67) 00:10 hr
 • EP12. ระบบนิเวศ(P.67-72) 1:05 hr
 • EP13. ระบบย่อยอาหาร(P.73-78) 00:52 hr
 • EP14. ระบบย่อยอาหาร(P.79-82) 00:25 hr
 • EP15. ระบบไหลเวียนโลหิต(P.83-85) 00:32 hr
 • EP16. ระบบไหลเวียนโลหิต(P.86-88) 00:37 hr
 • EP17. ระบบหายใจ(P.89-93) 00:34 hr
 • EP18. ระบบขับถ่าย(P.94-98) 00:47 hr
 • EP19. ระบบสืบพันธุ์ (P.99-103) 00:48 hr
 • EP20. ระบบประสาท(P.104-115) 00:54 hr
 • ตะกร้าสินค้า