M102 (คณิตศาสตร์ ม.1 เทอม 2)

เนื้อหาตามหลักสูตรที่โรงเรียน ทบทวนก่อนสอบ เพิ่มเกรด เเละปูพื้นฐานเพื่อเข้าสอบทุกสนามสอบ ประกอบไปด้วย 4 เนื้อหาบทเรียน ดังนี้ 1. สมการเชิงเส้นตัวเเปรเดียว 2. อัตราส่วน สัดส่วน เเละร้อยละ 3. กราฟเเละความสัมพันธ์เชิงเส้น 4. สถิติ (1)
สอนโดย

อาจารย์วาที แก้วพุกัม (อ.เก้ย)

วิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยมหิดล

สิ่งที่จะได้รับ
 • เนื้อหาทั้งหมด 16 วีดีโอ
 • ความยาวรวมประมาณ 12:00 ชั่วโมง
 • เรียนได้ 180 วัน
เพิ่มเติม

 • เนื้อหาในคอร์ส 16 วีดีโอ
 • สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว 6 บทเรียน
 • EP.1 แบบทดสอบก่อนเรียน 00:32 hr
 • EP.2 แบบรูปเเละความสัมพันธ์ 00:51 hr
 • EP.3 คำตอบของสมการ 00:44 hr
 • EP.4 การแก้สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว 00:40 hr
 • EP.5 โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับสมการเชิงเส้นตัวเเปรเดียว 00:41 hr
 • EP.6 แบบทดสอบหลังเรียน 00:26 hr
 • อัตราส่วน สัดส่วน และร้อยละ 6 บทเรียน
 • EP.1 แบบทดสอบก่อนเรียน 00:50 hr
 • EP.2 อัตราส่วน 00:42 hr
 • EP.3 อัตราส่วนของจำนวนหลายๆ จำนวน 00:35 hr
 • EP.4 สัดส่วน 00:54 hr
 • EP.5 ร้อยละ 1:08 hr
 • EP.6 โอกาสของเหตุการณ์+เเบบทดสอบหลังเรียน 00:42 hr
 • กราฟ และความสัมพันธ์เชิงเส้น 2 บทเรียน
 • EP.1 เเบบทดสอบก่อนเรียน+คู่อันดับ เเละกราฟของคู่อันดับ 1:01 hr
 • EP.2 กราฟเเละการนำไปใช้ + เเบบทดสอบหลังเรียน 1:11 hr
 • สถิติ 2 บทเรียน
 • EP.1 เเบบทดสอบก่อนเรียน + ข้อมูลเเละการนำเสนอข้อมูล 00:42 hr
 • EP.2 ข้อมูลเเละการนำเสนอข้อมูล + เเบบทดสอบหลังเรียน 00:46 hr
 • ตะกร้าสินค้า