สถาบันกวดวิชา Math-Science

ติวเข้าโรงเรียนมัธยม-มหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศ จากความตั้งใจสู่ความสำเร็จ เราพิสูจน์แล้ว ด้วยเปอร์เซ็นต์สอบติดสูงสุดในประเทศ 5 ปีซ้อน!

มีการเรียนไปแล้วมากกว่า

249,757 บทเรียน

หลักสูตร E – LEARNING

คุณจะสามารถเรียนเมื่อไรก็ได้ และจากสถานที่ ไหนก็ได้เพียงคุณมีสัญญาณอินเตอร์เน็ท

เนื้อหาการเรียนทันสมัย

สอนโดยทีมงานอาจารย์ที่มีประสบการณ์ ผลงานระดับประเทศและสอนมามากกว่า 10 ปี

ดูแลการเรียนอย่างดี

ผู้เรียนจะสามารถสอบถามการเรียน เพิ่มเติมได้โดยตรงจากอาจารย์ผู้สอน

***โปรดระวังมิจฉาชีพ กรุณาตรวจสอบความถูกต้องก่อนโอนเงินทุกครั้ง***

โดยโอนมาที่ เลขที่บัญชี 583-2-14072-6 โรงเรียนคาเด็ทติวเตอร์ ธ.กสิกรไทย เท่านั้น !!

คอร์สแนะนำ ดูทั้งหมด
M102 (คณิตศาสตร์ ม.1 เทอม 2)

อาจารย์วาที แก้วพุกัม (อ.เก้ย) | 16 Video | 180 วัน

1,500 1,200 ฿ / 1 คน

ดูรายละเอียด/สั่งซื้อ
A-Level ไทย เล่ม 1

อาจารย์สมใจ อินทะชัย (อ.เอย) | 14 Video | 180 วัน

0 1,500 ฿ / 1 คน

ดูรายละเอียด/สั่งซื้อ
A-Level สังคม เล่ม 1

อาจารย์เอกภพ พรหมสุทธิรักษ์ (อ.เอก) | 16 Video | 180 วัน

0 2,000 ฿ / 1 คน

ดูรายละเอียด/สั่งซื้อ
A-Level อังกฤษ เล่ม 2

อาจารย์นิภาพร คำหาญพล (อ.อีฟ) | 14 Video | 180 วัน

0 2,500 ฿ / 1 คน

ดูรายละเอียด/สั่งซื้อ
O-NETB61 (o-net วิชาชีววิทยา ม.6 เล่ม .1)

อาจารย์พงษ์กิจ เอกวิทยาเวชนุกูล (อ.เอ) | 6 Video | 180 วัน

0 1,000 ฿ / 1 คน

ดูรายละเอียด/สั่งซื้อ
MB301 (คณิตศาสตร์พื้นฐาน ม.3 เทอม 1)

อาจารย์อัลครินทร์ เพชรพิรุฬหศิริ (หมอแจน) | 19 Video | 180 วัน

0 1,700 ฿ / 1 คน

ดูรายละเอียด/สั่งซื้อ
MA202 (คณิตเพิ่มเติม ม.2 เทอม2)

อาจารย์อัลครินทร์ เพชรพิรุฬหศิริ (หมอแจน) | 10 Video | 180 วัน

1,300 1,000 ฿ / 1 คน

ดูรายละเอียด/สั่งซื้อ
MB202 (คณิตศาสตร์พื้นฐาน ม.2 เทอม 2)

อาจารย์อัลครินทร์ เพชรพิรุฬหศิริ (หมอแจน) | 9 Video | 180 วัน

0 1,000 ฿ / 1 คน

ดูรายละเอียด/สั่งซื้อ
MA201 (คณิตเพิ่มเติม ม.2 เทอม 1)

อาจารย์อัลครินทร์ เพชรพิรุฬหศิริ (หมอแจน) | 13 Video | 180 วัน

1,100 1,000 ฿ / 1 คน

ดูรายละเอียด/สั่งซื้อ
MB201 (คณิตศาสตร์พื้นฐาน ม.2 เทอม 1)

อาจารย์อัลครินทร์ เพชรพิรุฬหศิริ (หมอแจน) | 10 Video | 180 วัน

0 1,000 ฿ / 1 คน

ดูรายละเอียด/สั่งซื้อ
MA101 (คณิตศาสตร์เพิ่มเติม ม.1 เทอม 1)

อาจารย์อัลครินทร์ เพชรพิรุฬหศิริ (หมอแจน) | 13 Video | 180 วัน

0 1,000 ฿ / 1 คน

ดูรายละเอียด/สั่งซื้อ
MB101 (คณิตศาสตร์พื้นฐาน ม.1 เทอม 1)

อาจารย์อัลครินทร์ เพชรพิรุฬหศิริ (หมอแจน) | 12 Video | 180 วัน

0 1,000 ฿ / 1 คน

ดูรายละเอียด/สั่งซื้อ
M302 (คณิตศาสตร์ ม.3 เทอม 2)

อาจารย์พงษ์กิจ เอกวิทยาเวชนุกูล (อ.เอ) | 13 Video | 180 วัน

1,600 1,500 ฿ / 1 คน

ดูรายละเอียด/สั่งซื้อ
M301 (คณิตศาสตร์ ม.3 เทอม 1)

อาจารย์พงษ์กิจ เอกวิทยาเวชนุกูล (อ.เอ) | 14 Video | 180 วัน

1,700 1,500 ฿ / 1 คน

ดูรายละเอียด/สั่งซื้อ
M1231 (ระบบสมการ)

อาจารย์พงษ์กิจ เอกวิทยาเวชนุกูล (อ.เอ) | 14 Video | 180 วัน

2,700 2,500 ฿ / 1 คน

ดูรายละเอียด/สั่งซื้อ
SC3011 (วิทยาศาสตร์ ม.3 เทอม 1 เล่ม 1)

อาจารย์เอกอักษรา มะสะ (อ.ต้นกล้า) | 15 Video | 180 วัน

0 1,700 ฿ / 1 คน

ดูรายละเอียด/สั่งซื้อ
M4011 (คณิตศาสตร์ ม.4 เทอม 1 เล่ม 1)

อาจารย์พงษ์กิจ เอกวิทยาเวชนุกูล (อ.เอ) | 20 Video | 180 วัน

3,300 2,800 ฿ / 1 คน

ดูรายละเอียด/สั่งซื้อ
M6001 (สถิติ + แคลคูลัส)

อาจารย์พงษ์กิจ เอกวิทยาเวชนุกูล (อ.เอ) | 15 Video | 180 วัน

2,900 2,800 ฿ / 1 คน

ดูรายละเอียด/สั่งซื้อ
M5021 (คณิตศาสตร์ ม.5 เทอม 2 เล่ม 1)

อาจารย์พงษ์กิจ เอกวิทยาเวชนุกูล (อ.เอ) | 10 Video | 180 วัน

0 1,800 ฿ / 1 คน

ดูรายละเอียด/สั่งซื้อ
M5011 (คณิตศาสตร์ ม.5 เทอม 1 เล่ม 1)

อาจารย์พงษ์กิจ เอกวิทยาเวชนุกูล (อ.เอ) | 20 Video | 180 วัน

3,500 2,800 ฿ / 1 คน

ดูรายละเอียด/สั่งซื้อ
M4012 (คณิตศาสตร์ ม.4 เทอม 1 เล่ม 2)

อาจารย์พงษ์กิจ เอกวิทยาเวชนุกูล (อ.เอ) | 17 Video | 180 วัน

3,000 2,800 ฿ / 1 คน

ดูรายละเอียด/สั่งซื้อ
M400 (คณิตศาสตร์ปรับพื้นฐาน ม.4)

อาจารย์พงษ์กิจ เอกวิทยาเวชนุกูล (อ.เอ) | 9 Video | 180 วัน

0 1,500 ฿ / 1 คน

ดูรายละเอียด/สั่งซื้อ
M500 (คณิตปรับพื้นฐาน ม.5)

อาจารย์พงษ์กิจ เอกวิทยาเวชนุกูล (อ.เอ) | 33 Video | 180 วัน

5,900 2,800 ฿ / 1 คน

ดูรายละเอียด/สั่งซื้อ
M4021 (คณิตศาสตร์ ม.4 เทอม 2 เล่ม 1)

อาจารย์พงษ์กิจ เอกวิทยาเวชนุกูล (อ.เอ) | 19 Video | 180 วัน

3,500 2,800 ฿ / 1 คน

ดูรายละเอียด/สั่งซื้อ
A-Level คณิต เล่ม 6

อาจารย์พงษ์กิจ เอกวิทยาเวชนุกูล (อ.เอ) | 13 Video | 180 วัน

0 2,400 ฿ / 1 คน

ดูรายละเอียด/สั่งซื้อ
A-Level ฟิสิกส์ เล่ม 5

อาจารย์พงษ์กิจ เอกวิทยาเวชนุกูล (อ.เอ) | 12 Video | 180 วัน

0 2,300 ฿ / 1 คน

ดูรายละเอียด/สั่งซื้อ
A-Level คณิต เล่ม 5

อาจารย์พงษ์กิจ เอกวิทยาเวชนุกูล (อ.เอ) | 39 Video | 180 วัน

0 2,800 ฿ / 1 คน

ดูรายละเอียด/สั่งซื้อ
SC1021 (วิทยาศาสตร์ ม.1 เทอม 2 เล่ม 1)

อาจารย์ นันทภพ ทองแม้น | 12 Video | 180 วัน

0 1,100 ฿ / 1 คน

ดูรายละเอียด/สั่งซื้อ
A-Level ฟิสิกส์ เล่ม 4

อาจารย์พงษ์กิจ เอกวิทยาเวชนุกูล (อ.เอ) | 20 Video | 180 วัน

0 2,800 ฿ / 1 คน

ดูรายละเอียด/สั่งซื้อ
C601 (เคมี ม.6 เทอม 1 เล่ม 1 - 2)

อาจารย์ศรัญญาภรณ์ สวยวิเศษ (อ.หนึ่ง) | 16 Video | 180 วัน

0 1,600 ฿ / 1 คน

ดูรายละเอียด/สั่งซื้อ
A-Level เคมี เล่ม 1

อาจารย์วรพงษ์ พูลสวัสดิ์ (อ.หวาน) | 1 Video | 180 วัน

0 400 ฿ / 1 คน

ดูรายละเอียด/สั่งซื้อ
B1001 (ชีววิทยา ม.1 เล่ม1)

ดร.สังวาล แสงไทรย์ (อ.สังวาล) | 15 Video | 180 วัน

0 1,000 ฿ / 1 คน

ดูรายละเอียด/สั่งซื้อ
C502 (เคมี ม.5 เทอม 2 เล่ม 1 - 2)

อาจารย์ศุภเศรษฐ์ เลิศกาญจนศักดิ์ (อ.หมี) | 28 Video | 180 วัน

0 2,300 ฿ / 1 คน

ดูรายละเอียด/สั่งซื้อ
SMB1 ชีวะสามัญ เล่ม 1

อาจารย์ณัฐพงศ์ ทะประสพ (หมอตัส) | 4 Video | 180 วัน

0 500 ฿ / 1 คน

ดูรายละเอียด/สั่งซื้อ
C401 (เคมี ม.4 เทอม 1 เล่ม 1 + 2)

อาจารย์อาทิตา พรหมจันทร์ (อ.ตาล) | 21 Video | 180 วัน

0 2,700 ฿ / 1 คน

ดูรายละเอียด/สั่งซื้อ
A-Level อังกฤษ เล่ม 1

อาจารย์นิภาพร คำหาญพล (อ.อีฟ) | 13 Video | 180 วัน

0 1,900 ฿ / 1 คน

ดูรายละเอียด/สั่งซื้อ
C123 (เคมี ม.ต้น เล่ม 1 - 4)

อาจารย์อาทิตา พรหมจันทร์ (อ.ตาล) | 37 Video | 180 วัน

0 1,700 ฿ / 1 คน

ดูรายละเอียด/สั่งซื้อ
B123 (ชีววิทยา ม.ต้น เล่ม1-5)

อาจารย์ณัฐพงศ์ ทะประสพ (หมอตัส) | 37 Video | 180 วัน

0 3,600 ฿ / 1 คน

ดูรายละเอียด/สั่งซื้อ
C501 (เคมี ม.5 เทอม 1 เล่ม 1 - 3)

อาจารย์ศุภเศรษฐ์ เลิศกาญจนศักดิ์ (อ.หมี) | 15 Video | 180 วัน

0 1,500 ฿ / 1 คน

ดูรายละเอียด/สั่งซื้อ
E2011 (ภาษาอังกฤษ ม.2 เทอม 1 เล่ม 1)

อาจารย์นิภาพร คำหาญพล (อ.อีฟ) | 17 Video | 180 วัน

2,900 2,500 ฿ / 1 คน

ดูรายละเอียด/สั่งซื้อ
E3011 (ภาษาอังกฤษ ม.3 เทอม 1 เล่ม 1)

อาจารย์นิภาพร คำหาญพล (อ.อีฟ) | 12 Video | 180 วัน

0 1,500 ฿ / 1 คน

ดูรายละเอียด/สั่งซื้อ
E2021 (ภาษาอังกฤษ ม.2 เทอม 2 เล่ม 1)

อาจารย์นิภาพร คำหาญพล (อ.อีฟ) | 25 Video | 180 วัน

2,600 2,500 ฿ / 1 คน

ดูรายละเอียด/สั่งซื้อ
ERV1 (การอ่านจับใจความเเละการใช้ศัพท์ภาษาอังกฤษ)

อาจารย์ธีราภรณ์ สุธิรวุฒิ (อ.เหม่ย) | 11 Video | 180 วัน

0 1,300 ฿ / 1 คน

ดูรายละเอียด/สั่งซื้อ
E3021 (ภาษาอังกฤษ ม.3 เทอม 2 เล่ม 1)

อาจารย์ธีราภรณ์ สุธิรวุฒิ (อ.เหม่ย) | 25 Video | 180 วัน

2,900 2,500 ฿ / 1 คน

ดูรายละเอียด/สั่งซื้อ
EB1231 (ภาษาอังกฤษปรับพื้นฐาน ม.ต้น เล่ม 1)

พันเอกหญิง ดร.วันดี โตสุวรรณ (อ.วันดี) | 39 Video | 180 วัน

6,000 2,500 ฿ / 1 คน

ดูรายละเอียด/สั่งซื้อ
E1021 (ภาษาอังกฤษ ม.1 เทอม 2 เล่ม 1)

อาจารย์ธีราภรณ์ สุธิรวุฒิ (อ.เหม่ย) | 11 Video | 180 วัน

0 1,200 ฿ / 1 คน

ดูรายละเอียด/สั่งซื้อ
E1011 (ภาษาอังกฤษ ม.1 เทอม 1 เล่ม 1)

อาจารย์ธีราภรณ์ สุธิรวุฒิ (อ.เหม่ย) | 13 Video | 180 วัน

0 1,400 ฿ / 1 คน

ดูรายละเอียด/สั่งซื้อ
E6011 (ภาษาอังกฤษ ม.6 เทอม 1 เล่ม 1)

อาจารย์นิภาพร คำหาญพล (อ.อีฟ) | 10 Video | 180 วัน

0 1,500 ฿ / 1 คน

ดูรายละเอียด/สั่งซื้อ
E5011 (ภาษาอังกฤษ ม.5 เทอม 1 เล่ม 1)

อาจารย์นิภาพร คำหาญพล (อ.อีฟ) | 11 Video | 180 วัน

0 1,400 ฿ / 1 คน

ดูรายละเอียด/สั่งซื้อ
E4021 (ภาษาอังกฤษ ม.4 เทอม 2 เล่ม 1)

อาจารย์นิภาพร คำหาญพล (อ.อีฟ) | 21 Video | 180 วัน

0 1,900 ฿ / 1 คน

ดูรายละเอียด/สั่งซื้อ
BMAT1 Biomedical Admission Test (2009-2012)

อาจารย์พงษ์กิจ เอกวิทยาเวชนุกูล (อ.เอ) | 10 Video | 180 วัน

0 5,000 ฿ / 1 คน

ดูรายละเอียด/สั่งซื้อ
E4011 (ภาษาอังกฤษ ม.4 เทอม 1 เล่ม 1)

อาจารย์นิภาพร คำหาญพล (อ.อีฟ) | 12 Video | 180 วัน

0 1,500 ฿ / 1 คน

ดูรายละเอียด/สั่งซื้อ
EPA4561 (Pre-Advance อังกฤษเตรียมสอบ เล่ม 1)

อาจารย์นิภาพร คำหาญพล (อ.อีฟ) | 17 Video | 180 วัน

3,000 2,500 ฿ / 1 คน

ดูรายละเอียด/สั่งซื้อ
สอบเตรียมทหาร 1

สอบเตรียมทหาร 1 | 82 Video | 180 วัน

13,100 9,000 ฿ / 1 คน

ดูรายละเอียด/สั่งซื้อ
TK1 ติวเข้ม

TK1 ติวเข้ม โครงการพิเศษ | 70 Video | 180 วัน

12,200 9,999 ฿ / 1 คน

ดูรายละเอียด/สั่งซื้อ
P4011 (ฟิสิกส์ ม.4 เทอม 1 เล่ม 1)

อาจารย์พงษ์กิจ เอกวิทยาเวชนุกูล (อ.เอ) | 23 Video | 180 วัน

0 2,800 ฿ / 1 คน

ดูรายละเอียด/สั่งซื้อ
P4021 (ฟิสิกส์ ม.4 เทอม 2 เล่ม 1)

อาจารย์พงษ์กิจ เอกวิทยาเวชนุกูล (อ.เอ) | 28 Video | 180 วัน

4,800 2,000 ฿ / 1 คน

ดูรายละเอียด/สั่งซื้อ
P5011 (ฟิสิกส์ ม.5 เทอม 1 เล่ม 1)

อาจารย์พงษ์กิจ เอกวิทยาเวชนุกูล (อ.เอ) | 17 Video | 180 วัน

0 2,500 ฿ / 1 คน

ดูรายละเอียด/สั่งซื้อ
P5021 (ฟิสิกส์ ม.5 เทอม 2 เล่ม 1)

อาจารย์พงษ์กิจ เอกวิทยาเวชนุกูล (อ.เอ) | 21 Video | 180 วัน

0 2,000 ฿ / 1 คน

ดูรายละเอียด/สั่งซื้อ
B4011 (ชีววิทยา ม.4 เทอม 1 เล่ม 1)

อาจารย์บงกชชนก ด่านรุ่งเจริญ (อ.โม) | 12 Video | 180 วัน

0 1,900 ฿ / 1 คน

ดูรายละเอียด/สั่งซื้อ
B4021 (ชีววิทยา ม.4 เทอม 2 เล่ม 1)

อาจารย์บงกชชนก ด่านรุ่งเจริญ (อ.โม) | 14 Video | 180 วัน

0 2,000 ฿ / 1 คน

ดูรายละเอียด/สั่งซื้อ
B5011 (ชีววิทยา ม.5 เทอม 1 เล่ม 1)

อาจารย์บงกชชนก ด่านรุ่งเจริญ (อ.โม) | 16 Video | 180 วัน

0 1,400 ฿ / 1 คน

ดูรายละเอียด/สั่งซื้อ
B5021 (ชีววิทยา ม.5 เทอม 2 เล่ม 1)

อาจารย์บงกชชนก ด่านรุ่งเจริญ (อ.โม) | 27 Video | 180 วัน

0 1,900 ฿ / 1 คน

ดูรายละเอียด/สั่งซื้อ
TALUIM4001 ตะลุยโจทย์คณิตศาสตร์ ม.4 เล่ม 1

อาจารย์พงษ์กิจ เอกวิทยาเวชนุกูล (อ.เอ) | 17 Video | 180 วัน

0 2,800 ฿ / 1 คน

ดูรายละเอียด/สั่งซื้อ
TALUIM4002 ตะลุยโจทย์คณิตศาสตร์ ม.4 เล่ม 2

อาจารย์พงษ์กิจ เอกวิทยาเวชนุกูล (อ.เอ) | 26 Video | 180 วัน

4,100 2,800 ฿ / 1 คน

ดูรายละเอียด/สั่งซื้อ
TALUIP4001 ตะลุยโจทย์วิชาฟิสิกส์ ม.4 เล่ม 1

อาจารย์พงษ์กิจ เอกวิทยาเวชนุกูล (อ.เอ) | 14 Video | 180 วัน

0 2,500 ฿ / 1 คน

ดูรายละเอียด/สั่งซื้อ
B6011 (ชีววิทยา ม.6 เทอม 1 เล่ม 1)

อาจารย์บงกชชนก ด่านรุ่งเจริญ (อ.โม) | 28 Video | 180 วัน

0 2,400 ฿ / 1 คน

ดูรายละเอียด/สั่งซื้อ
TPAT เชื่อมโยง เล่ม 1

อาจารย์พงษ์กิจ เอกวิทยาเวชนุกูล (อ.เอ) | 9 Video | 180 วัน

0 1,000 ฿ / 1 คน

ดูรายละเอียด/สั่งซื้อ
TPAT เชื่อมโยง เล่ม 2

อาจารย์พงษ์กิจ เอกวิทยาเวชนุกูล (อ.เอ) | 15 Video | 180 วัน

0 1,500 ฿ / 1 คน

ดูรายละเอียด/สั่งซื้อ
TGAT อังกฤษ เล่ม 1

อาจารย์นิภาพร คำหาญพล (อ.อีฟ) | 12 Video | 180 วัน

0 1,500 ฿ / 1 คน

ดูรายละเอียด/สั่งซื้อ
A-Level คณิต เล่ม 1

อาจารย์พงษ์กิจ เอกวิทยาเวชนุกูล (อ.เอ) | 15 Video | 180 วัน

0 2,500 ฿ / 1 คน

ดูรายละเอียด/สั่งซื้อ
A-Level คณิต เล่ม 2

อาจารย์พงษ์กิจ เอกวิทยาเวชนุกูล (อ.เอ) | 27 Video | 180 วัน

0 2,800 ฿ / 1 คน

ดูรายละเอียด/สั่งซื้อ
TPAT กสพท เล่ม 3

อาจารย์พงษ์กิจ เอกวิทยาเวชนุกูล (อ.เอ) | 18 Video | 180 วัน

0 2,700 ฿ / 1 คน

ดูรายละเอียด/สั่งซื้อ
A-Level คณิต เล่ม 3

อาจารย์พงษ์กิจ เอกวิทยาเวชนุกูล (อ.เอ) | 13 Video | 180 วัน

0 1,700 ฿ / 1 คน

ดูรายละเอียด/สั่งซื้อ
A-Level คณิต เล่ม 4

อาจารย์พงษ์กิจ เอกวิทยาเวชนุกูล (อ.เอ) | 22 Video | 180 วัน

0 2,800 ฿ / 1 คน

ดูรายละเอียด/สั่งซื้อ
A-Level ฟิสิกส์ เล่ม 1

อาจารย์พงษ์กิจ เอกวิทยาเวชนุกูล (อ.เอ) | 23 Video | 180 วัน

0 2,800 ฿ / 1 คน

ดูรายละเอียด/สั่งซื้อ
A-Level ฟิสิกส์ เล่ม 2

อาจารย์พงษ์กิจ เอกวิทยาเวชนุกูล (อ.เอ) | 43 Video | 180 วัน

0 2,800 ฿ / 1 คน

ดูรายละเอียด/สั่งซื้อ
A-Level ฟิสิกส์ เล่ม 3

อาจารย์พงษ์กิจ เอกวิทยาเวชนุกูล (อ.เอ) | 19 Video | 180 วัน

0 2,800 ฿ / 1 คน

ดูรายละเอียด/สั่งซื้อ
TPAT วิศวะ เล่ม 1

อาจารย์พงษ์กิจ เอกวิทยาเวชนุกูล (อ.เอ) | 12 Video | 180 วัน

0 2,000 ฿ / 1 คน

ดูรายละเอียด/สั่งซื้อ
TPAT วิศวะ เล่ม 2

อาจารย์พงษ์กิจ เอกวิทยาเวชนุกูล (อ.เอ) | 18 Video | 180 วัน

0 2,800 ฿ / 1 คน

ดูรายละเอียด/สั่งซื้อ
B6021 (ชีววิทยา ม.6 เทอม 2 เล่ม 1)

อาจารย์บงกชชนก ด่านรุ่งเจริญ (อ.โม) | 22 Video | 180 วัน

0 2,000 ฿ / 1 คน

ดูรายละเอียด/สั่งซื้อ
TALUIE4001 ตะลุยโจทย์ภาษาอังกฤษ ม.4 เล่ม 1

อาจารย์นิภาพร คำหาญพล (อ.อีฟ) | 12 Video | 180 วัน

0 1,600 ฿ / 1 คน

ดูรายละเอียด/สั่งซื้อ
S1231 (สังคมศึกษา ม.ต้น เล่ม 1)

อาจารย์กมลาศ เพ็งชะอุ่ม(อ.ดงอ้อ) | 12 Video | 180 วัน

0 1,500 ฿ / 1 คน

ดูรายละเอียด/สั่งซื้อ
TALUIC4001 (ตะลุยโจทย์เคมี ม.4 เล่ม 1)

อาจารย์วรพงษ์ พูลสวัสดิ์ (อ.หวาน) | 14 Video | 180 วัน

0 2,500 ฿ / 1 คน

ดูรายละเอียด/สั่งซื้อ
TALUIT4001 (ตะลุยโจทย์วิชาภาษาไทย ม.4 เล่ม 1)

อาจารย์ฐิติวิชญ์ เสถียรธนานนท์ (อ.นิก) | 25 Video | 180 วัน

0 2,100 ฿ / 1 คน

ดูรายละเอียด/สั่งซื้อ
TALUIB1231 (ตะลุยโจทย์ชีววิทยา ม.ต้น เล่ม 1)

อาจารย์ณัฐพงศ์ ทะประสพ (หมอตัส) | 15 Video | 180 วัน

0 1,300 ฿ / 1 คน

ดูรายละเอียด/สั่งซื้อ
T1011 (ภาษาไทย ม.1 เทอม 1 เล่ม 1)

อาจารย์เนตญา บุญอ่อน (อ.จิ๋ว) | 11 Video | 180 วัน

0 700 ฿ / 1 คน

ดูรายละเอียด/สั่งซื้อ
TALUIP1232 (ตะลุยโจทย์ฟิสิกส์ ม.ต้น เล่ม 2)

อาจารย์พงษ์กิจ เอกวิทยาเวชนุกูล (อ.เอ) | 19 Video | 180 วัน

3,000 2,500 ฿ / 1 คน

ดูรายละเอียด/สั่งซื้อ
TALUIP1231 (ตะลุยโจทย์ฟิสิกส์ ม.ต้น เล่ม 1)

อาจารย์พงษ์กิจ เอกวิทยาเวชนุกูล (อ.เอ) | 13 Video | 180 วัน

0 2,000 ฿ / 1 คน

ดูรายละเอียด/สั่งซื้อ
TALUIM1231 (ตะลุยโจทย์คณิตขั้นเทพ ม.ต้น เล่ม 1)

อาจารย์พงษ์กิจ เอกวิทยาเวชนุกูล (อ.เอ) | 26 Video | 180 วัน

4,200 2,500 ฿ / 1 คน

ดูรายละเอียด/สั่งซื้อ
T1231 (ภาษาไทย ม.ต้น เล่ม 1)

อาจารย์สมใจ อินทะชัย (อ.เอย) | 17 Video | 180 วัน

0 900 ฿ / 1 คน

ดูรายละเอียด/สั่งซื้อ
TALUIM1232 (ตะลุยโจทย์คณิตขั้นเทพ ม.ต้น เล่ม 2)

อาจารย์พงษ์กิจ เอกวิทยาเวชนุกูล (อ.เอ) | 32 Video | 180 วัน

5,800 2,500 ฿ / 1 คน

ดูรายละเอียด/สั่งซื้อ
S5001 (สังคมศึกษา ม.5 เล่ม 1)

อาจารย์ลัทธพล ยิ้มละมัย (อ.ทรัมเป็ท) | 16 Video | 180 วัน

0 1,100 ฿ / 1 คน

ดูรายละเอียด/สั่งซื้อ
T4561 (ภาษาไทย ม.ปลาย เล่ม 1)

อาจารย์สมใจ อินทะชัย (อ.เอย) | 13 Video | 180 วัน

0 1,000 ฿ / 1 คน

ดูรายละเอียด/สั่งซื้อ
TPAT กสพท เล่ม 1

อาจารย์พงษ์กิจ เอกวิทยาเวชนุกูล (อ.เอ) | 6 Video | 180 วัน

0 2,000 ฿ / 1 คน

ดูรายละเอียด/สั่งซื้อ
BTU001 (สรุปเนื้อหาชีวะ สอบเข้าเตรียมอุดม เล่ม 1)

อาจารย์สุรกฤษฏิ์ สุขสกุล (อ.ไมค์) | 20 Video | 180 วัน

1,600 1,500 ฿ / 1 คน

ดูรายละเอียด/สั่งซื้อ
TALUIBTU1 (ตะลุยโจทย์ชีวะ สอบเข้าเตรียมอุดม เล่ม 1)

อาจารย์สุรกฤษฏิ์ สุขสกุล (อ.ไมค์) | 16 Video | 180 วัน

1,300 1,200 ฿ / 1 คน

ดูรายละเอียด/สั่งซื้อ
P123 (ฟิสิกส์ ม.ต้น เล่ม1-3)

น.ต.ผศ.ดร.พินิศ รัตนปรมากุล (อ.ต้อม) | 13 Video | 180 วัน

0 1,500 ฿ / 1 คน

ดูรายละเอียด/สั่งซื้อ
แพ็คเกจ นายสิบตำรวจ

คอร์ส นายสิบตำรวจ | 156 Video | 180 วัน

23,700 13,000 ฿ / 1 คน

ดูรายละเอียด/สั่งซื้อ
TPAT กสพท เล่ม 4

อาจารย์พงษ์กิจ เอกวิทยาเวชนุกูล (อ.เอ) | 5 Video | 180 วัน

0 800 ฿ / 1 คน

ดูรายละเอียด/สั่งซื้อ
SC2021 วิทยาศาสตร์ ม.2 เทอม2 เล่ม1

อาจารย์เอกอักษรา มะสะ (อ.ต้นกล้า) | 13 Video | 180 วัน

0 1,200 ฿ / 1 คน

ดูรายละเอียด/สั่งซื้อ
E5021 (ภาษาอังกฤษ ม.5 เทอม 2 เล่ม 1)

อาจารย์นิภาพร คำหาญพล (อ.อีฟ) | 17 Video | 180 วัน

2,300 2,200 ฿ / 1 คน

ดูรายละเอียด/สั่งซื้อ
S4001 (สังคมศึกษา ม.4 เล่ม 1)

อาจารย์ลัทธพล ยิ้มละมัย (อ.ทรัมเป็ท) | 9 Video | 180 วัน

0 500 ฿ / 1 คน

ดูรายละเอียด/สั่งซื้อ
S6001 (สังคมศึกษา ม.6 เล่ม 1)

อาจารย์ลัทธพล ยิ้มละมัย (อ.ทรัมเป็ท) | 7 Video | 180 วัน

0 300 ฿ / 1 คน

ดูรายละเอียด/สั่งซื้อ
T2011 (ภาษาไทย ม.2 เทอม 1 เล่ม 1)

อาจารย์สมใจ อินทะชัย (อ.เอย) | 4 Video | 180 วัน

0 400 ฿ / 1 คน

ดูรายละเอียด/สั่งซื้อ
T4011 (ภาษาไทย ม.4 เทอม 1 เล่ม 1)

อาจารย์สมใจ อินทะชัย (อ.เอย) | 4 Video | 180 วัน

0 400 ฿ / 1 คน

ดูรายละเอียด/สั่งซื้อ
A-Level ชีวะ เล่ม 1

อาจารย์สุรกฤษฏิ์ สุขสกุล (อ.ไมค์) | 20 Video | 180 วัน

0 1,100 ฿ / 1 คน

ดูรายละเอียด/สั่งซื้อ
A-Level ฟิสิกส์ เล่ม 6

อาจารย์พงษ์กิจ เอกวิทยาเวชนุกูล (อ.เอ) | 8 Video | 180 วัน

0 1,700 ฿ / 1 คน

ดูรายละเอียด/สั่งซื้อ
A-Level ชีวะ เล่ม 2

อาจารย์บงกชชนก ด่านรุ่งเจริญ (อ.โม) | 3 Video | 180 วัน

0 700 ฿ / 1 คน

ดูรายละเอียด/สั่งซื้อ
คอร์ส จ่าอากาศ / จ่าทหารเรือ / นายสิบ

คอร์ส จ่าอากาศ | 182 Video | 180 วัน

23,500 16,000 ฿ / 1 คน

ดูรายละเอียด/สั่งซื้อ
TALUIE4561 ตะลุยโจทย์ภาษาอังกฤษ ม.ปลาย เล่ม 1

พันเอกหญิง ดร.วันดี โตสุวรรณ (อ.วันดี) | 5 Video | 180 วัน

0 800 ฿ / 1 คน

ดูรายละเอียด/สั่งซื้อ
SC1011 (วิทยาศาสตร์ ม.1 เทอม 1 เล่ม 1)

อาจารย์เอกอักษรา มะสะ (อ.ต้นกล้า) | 12 Video | 180 วัน

0 1,600 ฿ / 1 คน

ดูรายละเอียด/สั่งซื้อ
SC2011 (วิทยาศาสตร์ ม.2 เทอม1 เล่ม1)

อาจารย์เอกอักษรา มะสะ (อ.ต้นกล้า) | 11 Video | 180 วัน

0 1,200 ฿ / 1 คน

ดูรายละเอียด/สั่งซื้อ
E1011 อ.ออย(สำหรับหาดใหญ่)

E1011 อ.ออย(สำหรับหาดใหญ่) | 5 Video | 180 วัน

0 0 ฿ / คน

ดูรายละเอียด/สั่งซื้อ
TPAT กสพท เล่ม 2

อาจารย์พงษ์กิจ เอกวิทยาเวชนุกูล (อ.เอ) | 2 Video | 180 วัน

0 500 ฿ / 1 คน

ดูรายละเอียด/สั่งซื้อ
SC3021 (วิทยาศาสตร์ ม.3 เทอม 2 เล่ม 1)

อาจารย์เอกอักษรา มะสะ (อ.ต้นกล้า) | 13 Video | 180 วัน

0 1,200 ฿ / 1 คน

ดูรายละเอียด/สั่งซื้อ
New A-level ไทย เล่ม 2

อาจารย์สมใจ อินทะชัย (อ.เอย) | 16 Video | 180 วัน

2,800 2,500 ฿ / 1 คน

ดูรายละเอียด/สั่งซื้อ
New A-level สังคม เล่ม 2

อาจารย์สุรศักดิ์ ชะวะวุฒโท (อ.ออฟ) | 13 Video | 180 วัน

0 1,700 ฿ / 1 คน

ดูรายละเอียด/สั่งซื้อ
New A-Level เคมี เล่ม2

อาจารย์วรพงษ์ พูลสวัสดิ์ (อ.หวาน) | 23 Video | 180 วัน

3,500 2,500 ฿ / 1 คน

ดูรายละเอียด/สั่งซื้อ
New A-Level คณิต เล่ม7

อาจารย์พงษ์กิจ เอกวิทยาเวชนุกูล (อ.เอ) | 14 Video | 180 วัน

2,600 2,500 ฿ / 1 คน

ดูรายละเอียด/สั่งซื้อ
New TGAT Part 2-3

อาจารย์พงษ์กิจ เอกวิทยาเวชนุกูล (อ.เอ) | 19 Video | 180 วัน

2,500 2,000 ฿ / 1 คน

ดูรายละเอียด/สั่งซื้อ
New A-Level ฟิสิกส์ เล่ม7

อาจารย์พงษ์กิจ เอกวิทยาเวชนุกูล (อ.เอ) | 14 Video | 180 วัน

0 2,800 ฿ / 1 คน

ดูรายละเอียด/สั่งซื้อ
ทดสอบ

อาจารย์พงษ์กิจ เอกวิทยาเวชนุกูล (อ.เอ) | 10 Video | 180 วัน

0 0 ฿ / คน

ดูรายละเอียด/สั่งซื้อ
คณิตศาสตร์ ม.1

อาจารย์เอกอักษรา มะสะ (อ.ต้นกล้า) | 5 Video | 180 วัน

0 0 ฿ / คน

ดูรายละเอียด/สั่งซื้อ
อังกฤษ ม.1

อาจารย์ ภานุวัฒน์ จิมมาลี (อ.เต้ย) | 11 Video | 180 วัน

0 0 ฿ / คน

ดูรายละเอียด/สั่งซื้อ
คณิตศาสตร์ ม.4

อาจารย์ นันทวัฒน์ นาคแสง (นันท์) | 16 Video | 180 วัน

0 0 ฿ / คน

ดูรายละเอียด/สั่งซื้อ
ภาษาอังกฤษ ม.4

อาจารย์ ภานุวัฒน์ จิมมาลี (อ.เต้ย) | 10 Video | 180 วัน

0 0 ฿ / คน

ดูรายละเอียด/สั่งซื้อ
คอร์ส BORN TO BE DOCTOR

คอร์สBORN TO BE DOCTOR | 158 Video | 180 วัน

0 24,300 ฿ / 1 คน

ดูรายละเอียด/สั่งซื้อ
คอร์ส BORN TO BE ENGINEER

คอร์สBORN TO BE ENGINEER | 183 Video | 180 วัน

0 25,000 ฿ / 1 คน

ดูรายละเอียด/สั่งซื้อ
คณิตศาสตร์ ม.1 ทศนิยมและเศษส่วน

อาจารย์ นันทวัฒน์ นาคแสง (นันท์) | 17 Video | 180 วัน

0 0 ฿ / 1 คน

ดูรายละเอียด/สั่งซื้อ
บทเรียนฟรี ทดลองเรียนดูสิ
ค่าสัมบูรณ์

ทดลองเรียน
EP.1 เลขยกกำลัง

ทดลองเรียน
EP.4 เลขยกกำลัง

ทดลองเรียน
การศึกษาชีววิทยา

ทดลองเรียน
ภาษาไทย

ทดลองเรียน
เซลล์ของสิ่งมีชีวิต

ทดลองเรียน
คำมูล คำประสม

ทดลองเรียน
EP.1 ข้อสอบฟิสิกส์ A-Level

ทดลองเรียน
EP.1 ข้อสอบคณิต A-Level

ทดลองเรียน
EP.1 ข้อสอบปี 2558

ทดลองเรียน
EP.1 ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม (P.1-4)

ทดลองเรียน
EP.1 คำ ความหมาย และการสรรใช้คำ (P.1-13)

ทดลองเรียน
EP.1 ไฟฟ้า

ทดลองเรียน
EP.1 สารละลาย

ทดลองเรียน
EP.1 ระบบร่างกาย

ทดลองเรียน
EP.1 สารรอบตัว

ทดลองเรียน
01 01 Unit 1 Present Tense Unit 2 Past Tense

ทดลองเรียน
01 M500 เลขยกกำลังขั้นเทพ

ทดลองเรียน
EP.1 เรขาคณิตวิเคราะห์+ภาคตัดกรวย

ทดลองเรียน
EP.1 แรง กฎนิวตัน โมเมนตัม

ทดลองเรียน
01 A-Level ชีวะ เล่ม 2

ทดลองเรียน
EP.1 A-Level ชีวะ เล่ม 1

ทดลองเรียน
EP.1 ลักษณะของภาษา

ทดลองเรียน
EP.1 ศิลปะการประพันธ์ในวรรณคดีไทย

ทดลองเรียน
EP.1 ภูมิศาสตร์และเศรษฐกิจเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ภูมิศาสตร์และเศรษฐกิจเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

ทดลองเรียน
EP.1 กฎหมายในชีวิตประจำวัน

ทดลองเรียน
01 P4021 ฟิสิกส์ ม.4 เทอม 2

ทดลองเรียน
01 P4011 ฟิสิกส์

ทดลองเรียน
01 M4021 คณิตศาสตร์

ทดลองเรียน
01 Unit 1 (P.3-10)

ทดลองเรียน
EP.1 งานและพลังงาน

ทดลองเรียน
EP.1 ความถนัดแพทย์ เล่ม 4

ทดลองเรียน
01 TPATเชื่อมโยง1 แนะนำแกทเชื่อมโยง

ทดลองเรียน
01 EB1231 ภาษาอังกฤษ

ทดลองเรียน
01 M302 คณิตศาสตร์

ทดลองเรียน
01 M301 คณิตศาสตร์

ทดลองเรียน
EP.1 ปริมาณทางฟิสิกส์และแรงในชีวิตประจำวัน

ทดลองเรียน
EP.1 ตรรกศาสตร์

ทดลองเรียน
EP.1 ตะลุยโจทย์ชุดที่ 1 PART 1(ข้อ1-10)

ทดลองเรียน
EP1. การศึกษาชีววิทยา(P.1-4)

ทดลองเรียน
EP.1 Pre-test เทอร์มอมิเตอร์

ทดลองเรียน
EP1 A-Level ฟิสิกส์ เล่ม 3 ฟิสิกส์อะตอม1

ทดลองเรียน
EP.1 A-Level ฟิสิกส์ เล่ม 2 Physics

ทดลองเรียน
EP1 A-Level คณิต เล่ม 4 เซต

ทดลองเรียน
EP.1 TPAT วิศวะ เล่ม 1 ตรีโกณ

ทดลองเรียน
EP.1 TPAT วิศวะ เล่ม 2

ทดลองเรียน
EP.1 คำไทยแท้-การสร้างคำประสม ซ้ำ ซ้อน

ทดลองเรียน
ep1 A-Level คณิต เล่ม 3 (ตลุยเซต1)

ทดลองเรียน
EP1 A-Level คณิต เล่ม 2 เซต1

ทดลองเรียน
EP.1 กฎหมาย 1

ทดลองเรียน
EP.1 เลขยกกำลัง

ทดลองเรียน
EP.1 ระบบเสียงในภาษาไทย

ทดลองเรียน
EP.1 สถิติ

ทดลองเรียน
EP.1 พลังของภาษา+การอ่านคำที่ไม่มีรูปสระกำกับ

ทดลองเรียน
EP.1 แรง กฎนิวตัน โมเมนตัม

ทดลองเรียน
EP.1 การเคลื่อนที่

ทดลองเรียน
EP1 A-Level ฟิสิกส์ เล่ม 1 การเคลื่อนที่แนวเส้นตรง

ทดลองเรียน
EP.1 เซลล์

ทดลองเรียน
EP1 A-Level คณิต เล่ม 1 จำนวนจริง

ทดลองเรียน
EP.1 บทนำ

ทดลองเรียน
EP.1 โครงสร้างอะตอม

ทดลองเรียน
EP.1 สาระหน้าที่พลเมือง

ทดลองเรียน
EP.1 ตะลุยโจทย์ภาษาอังกฤษ

ทดลองเรียน
EP1 TPAT เชื่อมโยง เล่ม 2 แนะนำ+ลุยฝ่าวิกฤต+นกในอเมริกา

ทดลองเรียน
EP.1 ตะลุยโจทย์วิชาฟิสิกส์ ชุดที่ 1

ทดลองเรียน
EP.1 Biodiversity-Introduction

ทดลองเรียน
EP1. แนะนำแต่ละ Part

ทดลองเรียน
EP.4 ฟังก์ชัน

ทดลองเรียน
EP.1 Nervous system

ทดลองเรียน
EP.9 เรขาคณิตวิเคราะห์+ภาคตัดกรวย

ทดลองเรียน
EP.1 เรขาคณิตวิเคราะห์+ภาคตัดกรวย

ทดลองเรียน
EP.1 ระบบสมการ

ทดลองเรียน
EP.1 Tissue structure and function

ทดลองเรียน
EP.1 Angiosperm reproduction

ทดลองเรียน
EP.1 Cell Division การแบ่งเซลล์

ทดลองเรียน
EP.1 Microscope กล้องจุลทรรศน์

ทดลองเรียน
EP.1 คลื่น

ทดลองเรียน
EP.1 สมการเชิงกลของสาร

ทดลองเรียน
EP.1 สมดุล

ทดลองเรียน
EP.1 บทนำ : ฟิสิกส์

ทดลองเรียน
EP.1 พันธะเคมี

ทดลองเรียน
EP1 ติวเข้มภาษาไทย

ทดลองเรียน
EP.1 อะตอมและตารางธาตุ

ทดลองเรียน
EP1 ติวเข้มภาษาอังกฤษ

ทดลองเรียน
EP1 ติวเข้มชีววิทยา

ทดลองเรียน
EP.1 ชีววิทยา

ทดลองเรียน
EP1 ติวเข้มเคมี

ทดลองเรียน
EP1 ติวเข้มฟิสิกส์

ทดลองเรียน
EP1 ติวเข้มคณิตศาสตร์

ทดลองเรียน
EP.1 ฟิสิกส์

ทดลองเรียน
EP1 ติวเข้มฟิสิกส์

ทดลองเรียน
EP1 ติวเข้มคณิตศาสตร์

ทดลองเรียน
EP1 Aptitude and skills (2009-2012)

ทดลองเรียน
EP.1 Present Simple and Present Continuous + Vocabulary (Technology) + Reading Part (1)

ทดลองเรียน
EP.1 Suffix for Noun,Adjective,Adverb

ทดลองเรียน
EP.1 แรงและการเคลื่อนที่

ทดลองเรียน
EP.1 Present Simple Tense and Present Continuous Tense

ทดลองเรียน
EP.1 ปริมาณทางฟิสิกส์และแรงในชีวิตประจำวัน

ทดลองเรียน
EP.1 การเคลื่อนที่แนวตรง

ทดลองเรียน
EP.1 School oF the air

ทดลองเรียน
EP1 A-Level คณิต เล่ม 5 จำนวนจริง

ทดลองเรียน
EP.1 Part of Speech

ทดลองเรียน
EP1 A-Level ฟิสิกส์ เล่ม 4 physics doctor

ทดลองเรียน
EP.1 Unit 1 Present Tense + Unit 2 Past Tense

ทดลองเรียน
EP1 SMB1 ชีวะสามัญ

ทดลองเรียน
EP.1 บทนำระบบต่าๆ ของสิ่งมีชีวิตเเละระบบย่อยอาหาร

ทดลองเรียน
EP.1 ปริมาณสารสัมพันธ์

ทดลองเรียน
EP.1 อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี

ทดลองเรียน
EP.1 สมดุลเคมี

ทดลองเรียน
EP.1 พันธุกรรม

ทดลองเรียน
EP.1 การเปลี่ยนแปลงของสาร

ทดลองเรียน
EP.1 สารอาหาร

ทดลองเรียน
EP.1 สารรอบตัว

ทดลองเรียน
EP.1 การแยกสาร

ทดลองเรียน
EP.1 การดำรงชีวิตของพืช

ทดลองเรียน
EP.1 สารละลาย กรดและเบส

ทดลองเรียน
EP.1 บทนำชีววิทยาและการใช้กล้องจุลทรรศน์

ทดลองเรียน
EP1 01 A-Level อังกฤษ เล่ม 1 (idioms and phrases)

ทดลองเรียน
EP.1 พันธะเคมี

ทดลองเรียน
EP.1 อะตอมและตารางธาตุ

ทดลองเรียน
EP.1 ไฟฟ้าเคมี

ทดลองเรียน
EP.1 กรด-เบส

ทดลองเรียน
EP.1 หน่วยของสิ่งมีชีวิต, สิ่งมีชีวิตเซลล์เดียว-หลายเซลล์

ทดลองเรียน
EP.1 เชื้อเพลิง ผลิตภัณฑ์ และซากดึกดำบรรพ์

ทดลองเรียน
EP.1 เลขออกซิเดชัน

ทดลองเรียน
EP1 A-Level ฟิสิกส์ เล่ม 5ฟิสิกส์นิวเคลียร์

ทดลองเรียน
EP1 A-Level คณิต เล่ม 6 mathonet set

ทดลองเรียน
EP.1 เลขยกกำลัง

ทดลองเรียน
EP.1 เอกซ์โพเนนเชียลและลอการิทึม

ทดลองเรียน
EP.1 จำนวนเชิงซ้อน

ทดลองเรียน
EP.1 สถิติ

ทดลองเรียน
EP1 A-Level ไทย เล่ม 1 รวมแนวข้อสอบ มช.

ทดลองเรียน
EP1 A-Level สังคม เล่ม 1

ทดลองเรียน
EP1 A-Level อังกฤษ เล่ม 2

ทดลองเรียน
EP1 bioonet1 (ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม)

ทดลองเรียน
EP.1 พันธุศาสตร์

ทดลองเรียน
EP.1 พื้นที่ผิวและปริมาตร

ทดลองเรียน
EP.1 อสมการ

ทดลองเรียน
EP.1 หารร่วมมากเเละคูณร่วมน้อย

ทดลองเรียน
EP.1 การประยุกต์

ทดลองเรียน
EP.1 อัตราส่วนเเละร้อยละ

ทดลองเรียน
EP.1 สมบัติเลขยกกำลัง

ทดลองเรียน
EP.1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับจำนวนจริง

ทดลองเรียน
EP.1 ทฤษฏีบทพีทาโกรัส

ทดลองเรียน
EP.1 พื้นที่ผิวเเละปริมาตร

ทดลองเรียน
EP1 สรุปเนื้อหาสอบเตรียมทหาร

ทดลองเรียน

ความสำเร็จของเราสถาบันกวดวิชา Math-Science