เลื่อนสมัครสอบ GAT/PAT และวิชาสามัญ65

เลื่อนเปิดระบบรับสมัครสอบวิชา GAT/PAT และวิชาสามัญเนื่องจากรอความชัดเจนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อของเชื้อไวรัสโคโลน่า 2019 (โควิด-19) และปรับกระบวนการบริหารจัดการสอบใหม่ให้สอดคล้องกับการประกาศผลการคัดเลือกและยืนยันสิทธิ์รอบ 1 Portfolioจึงขอปรับกำหนดการรับสมัครสอบ GAT/PAT และวิชาสามัญ ปีการศึกษา 2565 จากเดิมวันที่ 15 – 28 ธันวาคม 2564 (14 วัน) เป็นวันที่ 21 มกราคม – 9 กุมภาพันธ์ 2565 (20 วัน)โดยยกเลิกกระบวนการยกเลิกการสอบ (วันที่ 10 – 13 กุมภาพันธ์ 2565) หากสมัครสอบแล้วไม่ต้องการเข้าสอบ จะไม่สามารถขอยกเลิกเพื่อรับเงินค่าสมัครสอบคืนได้แล้ว ดังนั้น ขอให้ผู้สมัครวางแผนการสอบให้รอบคอบก่อนดำเนินการสมัครสอบการสาธิตวิธีการสมัครสอบ เลื่อนจากวันที่ 14 ธันวาคม 2564 เวลา 17.00 น. เป็นวันที่ 20 มกราคม 2565 เวลา 17.00 น.ทั้งนี้ ผู้ที่สนใจสมัครสอบ สามารถ Download คู่มือการใช้งานระบบสมัครสอบ GAT/PAT และวิชาสามัญ เพื่อศึกษาทำความเข้าใจก่อนดำเนินการสมัครสอบในวันที่ 20 มกราคม – 9 กุมภาพันธ์ 2565

Related Posts

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น